Azize

Ebu hanife’nin öğrencileri

Bu konu Azize tarafından 4 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Azize
Azize
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 4 ay önce
Konu Sayısı: 8699
Yanıt Sayısı: 0
20 Mayıs 2021, 10:20

Ebu hanife’nin öğrencileri

Ahiret Yolcusu
Ebu hanife’nin öğrencileri
Ebu Hanife’nin Meşhur Öğrencileri

Ebu Hanife’nin en meşhur talebesi Ebu Yusuf idi.Harun Reşid zamanında baş kadılık görevini üstlenmiştir.Bu,Hanefi mezhebinin Irak,Horasan ve Maveraünnehir diyarlarında tutulmasının ve mahkemelerce esas alınmasının sebebi olmuştur.
Ebu Hanife’nin talebeleri arasında tasnifce en iyileri,derse en müdavimleri Muhammed b.el-Hasan’dı.Onun hayat hikaysesinden öğrendiğimize göre,fıkhı Ebu Hanife ve Ebu Yusuf’tan tahsil ettikten sonra Medine’ye gitmiş ve orada İmam Malik’ten de Muvatta’ı okumuştur.Sonra kendine dönmüş ve Hanefi mezhebinin meselelerini tek tek Muvatta’a tatbik etmiştir.Uyuşanları olduğu gibi kabul etmiştir.Uyuşmayanlara gelince,eeğer sahabe ve tabiin alimlerinden bazılarının kendi mezhepleri doğrultusunda görüşleri varsa onları da aynen kabul etmiştir.Ama görüşleri arasında zayıf bir kıyas ya da isabetsiz bir tahric bulmuş bunlara fukahananın amel etmekte olduğu sahih bir hadisin ters düştüğünü görmüş yahut onların,ulemanın çoğunluğunun ameline muhalif olduğunu anlamışsa o zaman kendi mezheplerine ait olan görüşüterkederek daha üstün bulduğu selefe ait başka bir görüşe geçmiştir.
Bu iki inan da aynen üstadaları Ebu Hanife gibi,İbrahim ve akranı alimlerin takip ettikleri yol üzere yürümüşler,onların görüşlerine önem vermişlerdir.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66285 Konu
  • 38 Cevap
  • Son Üye: aile