Azize

Camilerin bireysel ve toplumsal hayata katkıları nelerdir

Bu konu Azize tarafından 4 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Azize
Azize
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 4 ay önce
Konu Sayısı: 8699
Yanıt Sayısı: 0
20 Mayıs 2021, 10:21

Camilerin bireysel ve toplumsal hayata katkıları nelerdir

Ahiret Yolcusu
Camilerin bireysel ve toplumsal hayata katkıları nelerdir

Kültürümüzde Cami (Camii)

Cami kelimesi ‘toplayan bir araya gelen’ anlamındadır İçinde Cuma namazı kılınan ve hatibin hutbe okuması için minber bulunan mabetler cami minberi bulunmayan yani Cuma namazı kılınmayan küçük mabetler ise sadece mescit olarak anılır Ancak Mescid-i Haram Mescid-i Nebevi Mescid-i Aksa mabetlerine de mescit denilmektedir
Mescit kelimesi ‘secde edilen yer’ anlamına gelirTerim olarak Müslümanların topluca namaz ibadetini ifa etmelerine tahsis olunmuş mekânı ifade eder’İçlerinde Allah’ın adının anıldığı mescitlere girmeyi yasaklayan ve onları tahribe çalışandan daha zalim kim olabilir?'(el-Bakara 2/114)
Yer yüzünde ilk mescidin Mescid-i Haram ikincisi Mescid-i Aksâ ve aralarının zaman olarak kırk yıl olduğunu Ebu Zerr’in sorduğu sorular üzerine HzPeygamber (sas) açıklamıştır (Muslim ‘Mesâcit’) Hicretten sonra Kuba ve Mescid-i Nebevi dışında Medine’de dokuz Mescit vardı Mescitler Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren mekânlardır
İslâm ülkelerinde günümüze kadar uzanan en güçlü sanat dalı mimaridir Mimarinin en güzel örnekleri de cami okultürbe hamam tekke han kervan saray köşk köprüsaray kale ve sur gibi günlük hayat ile ilgili hizmetleri karşılayan yapılar görülmektedir Birinci derecede önemli devlet yapısı C A M İ’dir Özelikle Emevilerde Ümeyye camii (706-714) ile başlayan sanat sürekli geliş-meler göstermiştir Dünyanın sayılı mimari eserler arasında kabul edilen Şam’daki bu cami halen ayaktadır Kurtuba EzherDelhi Orhan Bey Yeşil Süleymaniye Selimiye ve ulu cami gibi eserleri görmeğe değer görkemli sanat eserleridir
Ecdat Batı Trakya’mızda da zaman zaman çok değerli ve görkemli tarihi eserler meydana getirmişlerdir Bu eserlerle her yerine Türk-İslâm mühürü vurulmuştur: Çelebi Sultan Mehmet Camii (Dimetoka) Gazi Evre-nos imareti Yeni ve Eski camileri (Gümülcine) Musahip Mustafa Paşa KasabaHemetli Okçular ve Çınar Camileri (İskeçe) gibi eserler meydana getirmişlerdir Önceden gösterilen hassasiyet gibi günümüzün duyarlı halkı Bratankova ve Ilıca orta mahalle gibi köylerde yeni camiler inşa etmiş Mehrikoz Camisini de restore etmiştir Ancak onarım ve restorasyona muhtaç olan Musahip Mustafa Paşa ve Kasaba camii (Yenice)Hemetli ve Okçular gi-bi tarihi camilerin yakın zamanda restore edilmesine acil ihtiyaç vardır Bu camilerin ayakta kalabilmesi için hepimizin duyarlı ve aktif rol alması gerekirBatı Trakya’mızdaki mimari eserlerin durumu içler acısıdırta-mire ve korunmaya muhtaçtır
Caminin Fonksiyonu:
Caminin birçok toplumsal fonksiyonu vardır Başlangıçta idare eğitim ve öğretim merkezi gibi değişik amaçlar için kullanılmışsa da onun asıl fonksiyonu Müslümanların toplu ibadet yapmalarını sağlamaktadır Camilerde yapılan eğitim ve öğretim sadece erkekler için değildi Kadınların dini konulardaki geniş kültürleri bunu göstermektedir HzÖmer’in mehirlere sınırlama getiren kararından bir hanım efendinin itirazı üzerine vazgeçmesi bu eğitimin en belirgin kanıtlarındandır Mezhep imamları camide yetişmişler ve buralarda ders okutmuşlardır Camiler sadece dini eğitimin ve öğretimin yapıldığı yerler değil şiir dil ve edebiyat derslerinin de okutulduğu yerlerdir
Osmanlı camilerindeki eğitim sosyal adli askeri idari ve kültür faaliyetlerini tamamlayan önemli bir unsur da Kütüphane tesisi geleneğiydi Namaz vakitleri arasında boş vakti olan cemaat için bu kütüphaneler çok faydalı olmuştur
İstiklâl Harbinde camiler milli birliğin sağlandığı ve düşmana karşı ilk toplu hareketin başladığı yerler olmuştur Balkan savaşının bütün şiddetiyle devam ettiği 1912 yılındaaskerin koleradan kırıldığı bir sırada bunların bakımı için elverişli yer bulunmaması üzerine İstanbul’da bazı camiler hasta ve yaralılara tahsis edilmiş hastane ve misafirhane olarak da kullanılmıştır Ayrıca bir çok merasimin icrası için camiler seçilmektedir
Son olarak camilerimiz de din dil töre gibi milli değerlerin vazgeçilmez bir parçasıdır ve milli kimliğin oluşmasında önemli yeri vardır

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66285 Konu
  • 36 Cevap
  • Son Üye: aile