Azize

Hizbul Hasin Duası

Bu konu Azize tarafından 4 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Azize
Azize
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 4 ay önce
Konu Sayısı: 8699
Yanıt Sayısı: 0
20 Mayıs 2021, 10:21

Hizbul Hasin Duası

islambol
Rabbim! En mükerrem ibâdın olan peygamberân-ı izâmın dualarıyla ellerimi(zi) açıyor

yüce arşını omuzlarına yüklediğin Hamele-i Arşın ve diğer melâike-i mukarrebînin lisanlarıyla münezzehiyetini ve ululuğunu ilan ederek Sana yalvarıyorum Senden niyazım

benim gibi âciz ve savunmasız bir kulunu bildik-bilmedik insî

cinnî ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terketmemendir

Allahım! Rahmetine

fazlına

lütf u keremine

güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lutfetmeni inayetinle beni desteklemeni koruyup kollamanı memur kıldığın vazifelerimi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni başka kapılarda dolaşma ve elâleme el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman sıyanetin ve hıfzın altında bulundurmanı diliyorum

Kudreti nâmütenâhî ve merhameti sonsuz Yüce Allahım! Ne olur beni bana bırakma ve ucuptan

kibirden

riyadan

nifaktan ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur! İçimi

dışımı görünür görünmez kirlerden

paslardan

kusur ve ayıplardan arındır kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emîn eyle ömrümü bir adanmışlık mülâhazası içinde Sana kullukla geçirebilmeye muvaffak kıl yüce nezdindeki ilm-i ledünden beni de hissedar eyle ve anlayış ufkumun önündeki perdeleri kaldır nâdanlarla oturup kalkmak gibi bir pespayeliğe düşürme; düşürme ve sâlih kullarınla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle; neticede beni de o güzel kullarından birisi haline getir!
Allahım! Beni her türlü bela

musibet ve helâkıma sebep olabilecek bütün tehlikelerden koru alt seviyedeki düşük insanlardan eyleme muhabbet ve sevgi şarabından doyasıya içir ve beni ümitsizlik gibi bütün hastalıkların illeti olabilecek bir ruh bozukluğuna müptela eyleme!
Bütün iyiliklerin mercii Hazreti Berr ü Rahîmin salât ü selâmı

mahlûkatın nefesleri

yeryüzüne inen yağmur damlaları ve arzdaki nebâtatın sayısı adedince; zâkirler Hakkı zikrettiği

gafiller de Ondan gafil bulunduğu sürece

Seyyid-i Kâinat

mükemmelliğin zirvesi

bütün hayr u hasenât yollarının fatihi ve peygamberlik silsilesinin mührü Hazreti Muhammed Mustafaya

âl ü ashâbına

tertemiz ve muhtereme zevcelerine ve zürriyyeti üzerine olsun! Amin!

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66285 Konu
  • 44 Cevap
  • Son Üye: aile