admin

Aşık Halk Tarzı Halk Şiirlerinin Nazım Biçimleri

Bu konu admin tarafından 7 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
admin
admin
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 7 ay önce
Konu Sayısı: 12501
Yanıt Sayısı: 0
22 Mayıs 2021, 2:40

Aşık Halk Tarzı Halk Şiirlerinin Nazım Biçimleri

Deli Sevdam
Aşık Halk Tarzı Halk Şiirlerinin Nazım Biçimleri Hakkında Bilgi

Âşık Halk Tarzı Halk Şiirlerinin Nazım Biçimleri:

1)Koşma:Birim değeri dörtlüktür, Birim değeri sayısı 3-5 arasındadır, Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla oluşturulur, Koşmalar kendilerine has ezgilerle söylenir, Koşmanın uyak düzeni; aaab cccb dddb – abcb addb eeeb şeklindedir.

2)Semai: Kendine özgü bir ezgisi olan semainin 8’li hece ölçüsüyle söylenmesi dışında yapı özellikleri bakımından Koşmadan farkı yoktur.

3)Varsağı: 8’li hece ölçüsüyle söylenmesi dışında yapı bakımından Koşmadan farkı yoktur. Kendine özgü bir ezgiyle söylenir. “Hey, Bre hey, Behey” gibi ünlemler yer alır.

4)Destan: Aşık tarzı halk şiirinin en uzun nazım biçimi olan destandır. ( Kimi Destanlarda dörtlük sayısı 100’ü geçer. ) Hece ölçüsünün 8’li kalıbıyla oluşturulur. Kendine özgü bir ezgisi vardır. Uyak düzeni; abcb addb eeeb- abab cccb dddb ‘dir

3)Dini Tasavvufi Halk Şiiri: Bu gelenekte şiir sanatsal bir uğraştan çok tasavvufi düşünceyi yaymak benimsemek amacıyla kaleme alınmıştır. Dini tasavvufi halk şiirinde halkın genelinin anlayabileceği bir Türkçe kullanılmıştır.

Özellikleri:

Hem aruz hem hece ölçüsü kullanılabilir.

Kurucusu Hoca Ahmet Yesevidir. Bu şiir geleneğinin ilk ürünleri de ona aittir.

Şiirleri çoğunlukla tekkelerde söylendiğinden belirli bir ezgiyle okunur.

Bu şiir geleneğinde Divan edebiyatı nazım şekillerinden en çok Gazel ve Mesnevi. Aşık edebiyatı nazım şekillerinden Koşma kullanılır.

Dini tasavvufi halk şiirinin en önemli nazım türü “ İlahi” dır. İlahinin yanında nefes, devriye, nutuk, sathiye gibi nazım türleri bu edebiyatın önemli türleridir.

a.İlahi: Allahı övmek onun birliğini, yüceliğini dile getirmek için söylenen belli bir ezgisi olan şiirlerin genelinin adıdır. İlahi’nin öncüsü Yunus Emredir. Dörtlüklerden oluşur. Hece ölçüsünün 7.8.11’li kalıbıyla yazılır.

b.Nefes: Alevi Bektaşi tekkelerinde okunan tasavvuf temalı şiirlerdir. Peygamberimize övgüler söylenir. Pir Sultan, Abdal Nefesleri ünlüdür.

c.Nutuk: Tarikata yeni girmiş kişilere tarikatın ilkelerini, kurallarını ve davranış tarzını anlatan şiirlerdir.

d.Devriye: Yaratılışın başlangıcı ve sonun, varlığını nereden gelip nereye gittiğinin tasavvufi açıdan anlatan şiirlerdir.

e.Şathiye: Tasavvufla ilgili sırların anlaşılması zor imgelerle anlatıldığı şiirlerdir.

Konuya Bir Cevap Yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA!
  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66285 Konu
  • 98 Cevap
  • Son Üye: aile