lord

Hayvanların İnsanlar Üzerindeki Etkileri

Bu konu lord tarafından 2 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
lord
lord
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 3 ay önce
Konu Sayısı: 4599
Yanıt Sayısı: 0
21 Mayıs 2021, 7:34

Hayvanların İnsanlar Üzerindeki Etkileri

Kayıtsız Üye
Hayvanların İnsanlar Üzerindeki Etkileri Nelerdir _?


Cevap: Hayvanların İnsanlar Üzerindeki Etkileri

Deli Sevdam
HAYVANLARIN İNSAN ÜZERİNDEKİ OLUMLU VE OLUMSUZ ETKİLERİ

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler yaşadığımız ortamın ayrılmaz birer parçasıdır ve bir bütün olarak düşünüldüğünde anlam kazanırlar. Hayvanlar ve bitkilerin biyolojik dengenin en temel taşı olduğu unutulmamalıdır.
İnsanoğlunun varoluşundan bugüne kadar hayvanlar, insan hayatına sundukları birçok olumlu faktörün yanı sıra" kontrolsüz ve denetimsiz ortamlarda özellikle insan sağlığını tehdit eden birçok, olumsuz unsuru da beraberinde getirmektedir. Olumsuz unsurlar içinde en büyük payı zoonoz hastalıklar almaktadır .

Gerek başıboş ve gerekse sağlık kuralları dikkate alınmadan sahipli olarak yetiştirilen değişik tür hayvanlardan kaynaklanan hastalıklar, halk sağlığı açısından büyük problemler oluşturmaktadır. Bu hastalıklardan gerek hayvanlar gerek insanlar için en dramatik sonucu yaratanlardan bir tanesi şüphesiz kuduzdur. Kuduz hastalığını bu kadar dramatik ve korkunç yapan neden hastalığın tedavisinin mümkün olmaması ve mutlak ölümle sonuçlanmasıdır. Ekinokok ve toxoplazma ile endo ve ektoparaziter hastalıklar da sahipli ve sahipsiz hayvanların neden olabileceği önemli hastalıklardır.
değerlendirilmelidir.

BAŞIBOS HAYVANLARIN NEDEN OLDUĞU SORUNLAR

A)- ZOONOZ HASTALIKLAR

Ekinokok ve toxoplazma gibi hastalıkların son konakçısı kedi ve köpeklerdir. Ancak ara konakçısının insan olması açısından önemlidir. Daha önemli bir hastalık da kuduzdur. Hastalığın zamanında tedavi yapılmazsa dönüşümsüz olması ve mutlak ölümle son bulması nedeniyle bu konu raporda önemli bir yer almıştır.

Kuduz hastalığının insanlardaki durumu ve uygulamalar

Bir sokak hayvanı tarafından ısırılan kişi eğer ısıran hayvanı takip edemez veya bir yerde kontrol altında tutulmasını sağlayamazsa bu kişiye altı doz koruyucu k-uduz aşısı yapılma zorunluluğu vardır. Bu aşıların bugünkü fiyatı 240 milyon liradır. Eğer ısırılan kişinin yaraları geniş veya başa yakın bir yerden ısırılmışsa bu kişiye aşı ya ilave olarak kuduz serumu da yapılması gerekmektedir. Yetişkin bir insan için serum maliyeti bugünkü fiyatlar ile 500 milyon liradır. Bir insanın ısırılması durumunda toplam 740 milyon liralık pahalı bir tedavi uygulanma zorunluluğu vardır.

1999 Yılında İzmir de 10.000 ısırık olgusu gerçekleşmiştir. Bu sayının 5.000 tanesi şehir merkezindedir ve 3.500 tanesi başıboş sokak hayvanı tarafından gerçekleştirilmiştir.

2000 Yılında toplam 15.009 ısırılma olayının 12.750 si İzmir il merkezindedir. Bu sayının 5.490 tanesi başıboş hayvan tarafından gerçekleştirilmiştir. 2000 yılında Türkiye genelinde insan ve hayvan için kullanılan aşı maliyeti 8,1 trilyon TL ‘dir ve bunun 1,3 trilyon TL ‘si İzmir için harcanmıştır. 2001 yılının ilk üç ayında insanların İzmir’de kuduza karşı aşılanması için harcanan para 266 milyar liradır, bu miktara serum maliyeti. dahil değildir.

B) – ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Yerleşim alanlarında hasta, cılız, bakımsız, tüyleri dökülmüş itilip kakılan, horlanan köpek veya kedileri görmek hiç kimsenin arzu etmeyeceği bir çevre sorunudur. Belirli bir sahibi veya barınağı yoksa bu durum tüm sokak hayvanları için kaçınılmaz bir durumdur.

Ayrıca çiftleşme döneminde olan bir dişi köpeğin etrafında 10-15 adet erkek köpek toplanmaktadır. Toplu halde bulunmaları bu hayvanların gürültü yapmalarına neden olduğu gibi, bu dönemde erkek köpeklerin daha saldırgan ve hırçın olmaları, sürü halinde gezmeleri, yerleşim alanlarında barınmaları da insanların korkularını artırmakta, sabah çocuğunu okula götüremeyen anneler, mektup dağıtamayan postacılar, sayaç okuyamayan görevliler, sokaklarda rahat yürümeyen insanlar gibi sonuçlara neden olmaktadırlar. Bir bütün olarak ele aldığımızda çevre kirliliğinin yanında görüntü ve ses kirliliğine de neden olmaktadırlar.

Birçok başıboş kedi ve köpek belirli semtlerdeki çöplükleri mesken tutmuş ve tüm beslenmesini buradan karşılamaktadır. Çöp poşetleri parçalanarak etrafa pislik saçılmakta, hatta çöp bidonlarına çöp atılırken bile birkaç kedi veya köpek dışarı fırlamaktadır. Bu nedenle bazı insanların çöplerini çöp bidonu veya konteynır yanına bıraktıklarına şahit olmaktayız. Bunun yanında park, bahçe ve sokaklardaki her direk, ağaç veya kumlu bölge birer tuvalet halini almakta, tüm çocukların oyun oynadığı bu yerlerde zoonoz hastalık kaynağı olmaktadır. Seralar ve çiğ yenen sebzelerin üretildiği yerlere bulaşan dışkılar da kist hidatik ve toxoplazmanın yayılışı açısından çok önemlidir. Ayrıca sera ve bahçeler içerisinde dolaşarak ürünlerin zarar görmesi sonucu maddi kayıplara neden olmaktadırlar.

Hemen hemen her gün bir cadde üzerinde araçlar tarafından ezilmiş hayvanlar ve onların açtığı maddi kayıp kazalar yanında, yetişkin ve çocuk bütün insanların bu manzara karşısında vicdanlarında olumsuz etkileri gözlenmekte ve trafik güvenliğini tehdit etmektedirler.

D)- PSİKOLOJİK BOYUTU

Hayvan sahiplenmenin insan yaşamına kattığı olumlu etkiler vardır.

Avustralya da yapılan bir çalışmada köpek sahibi olanların uyuma güçlüğü, yüksek kolesterol, kalp problemleri, yüksek kan basıncı, stres gibi problemlerle daha az karşılaştıkları ortaya çıkmıştır.

Başka bir araştırmaya göre, evlerinde hayvan besleyen kişilerin çocuklarının ileriki dönemlerde ikili ilişkilerde, iş ve meslek hayatında daha başarılı oldukları ortaya çıkmıştır.

Hatta köpeklerin sahiplerini sürekli ekzersiz yapmaya teşvik etmeleri ve stresi azaltıcı etkileri dolayısıyla fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklarını korudukları saptanmıştır.

Bütün bu olumlu etkileri yanında sahipli ve sahipsiz hayvanların neden olduğu olumsuz etkiler de bulunmak-tadır. Sahipsiz hayvanların sürü halinde dolaşarak insanları korkutmaları, ısırık ve saldırıdan dolayı insanın zihninden silemeyeceği derin etkiler bırakmaları nedeniyle, ister yetişkin olsun ister genç olsun tüm insanların bu canlıları düşman . olarak görmelerine neden olmak-tadır. Derin maddi kayıplı yaralar oluşturmaları nedeniyle ister istemez her ana ve baba çocuklarını korumak amacıyla başıboş hayvanlardan uzak durmalarını tembihlemekte bu durum küçük dimağlarda potansiyel hayvan düşmanlığı gelişmesine neden olmaktadır.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66285 Konu
  • 24 Cevap
  • Son Üye: aile