admin

Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapılması Gerektiğini Anlatan Kompozisyon

Bu konu admin tarafından 6 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
admin
admin
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 7 ay önce
Konu Sayısı: 12501
Yanıt Sayısı: 0
22 Mayıs 2021, 2:40

Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapılması Gerektiğini Anlatan Kompozisyon

Kayıtsız Üye
erozyonu önlemek için neler yapılması gerektiğini anlatan bir kompozisyon örneği lazım


Cevap: Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapılması Gerektiğini Anlatan Kompozisyon

Deli Sevdam
Erozyonu Önlemek İçin Neler Yapılması Gerektiğini Anlatan Kompozisyon

Erezyonu önlemede ağaçlandırmanın önemi nedir

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri erozyondur. Bu durum ülkemizi çölleşmeye doğru götürmektedir. Erozyona karşı da en önemli silah/kalkan yine ağaçlandırmadır. Ayrıca, erozyon kontrolü için yapılacak ağaçlandırmalarla verimli topraklarımız korunacak, barajlarımızın dolması önlenecek, bu sayede tarım ve enerji sektörlerine büyük yararlar sağlanacaktır.

Kırsal alanda yapılacak ağaçlandırma yatırımları sayesinde gerek verimli tarım topraklarının korunması, gerekse yaratılacak istihdam ve alternatif gelir kaynakları sayesinde kırsal alandan kentlere göç azalacak, altyapıları yetersiz olan kentlerimizin üzerindeki baskı azalacaktır. Ayrıca, göç eden insanlar genellikle devlete arazilere ve orman alanlarına yerleştiklerinden hem bu arazilerdeki işgaller azalacak, hem de kentlerimizin su kaynakları korunmuş olacaktır.

Beton yığınlarına dönüşen kentlerimizin çevresinde yapılacak ağaçlandırmalarla stres ve gürültüden bunalan insanlarımıza dinlenme alanları yaratılacak, hava ve su kirliliği azalacak, yok olmaya başlayan flora ve fauna için yeni yaşam alanları oluşacaktır.

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
ORMAN BAKANLIĞINCA YAPILAN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bütün çabalara rağmen ülkemizdeki ağaçlandırma çalışmalarının yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bunun pek çok nedeni vardır. En önemli neden ise kaynak yetersizliğidir. Orman Bakanlığı tarafından yapılan ağaçlandırma çalışmaları 1980’li yıllarda hızlı bir gelişme göstererek yılda 120.000 hektara kadar çıkmıştır. 1990’lı yıllarda önemli düşüşler yaşanmış 1999 yılında yalnızca 11.600 hektar ağaçlandırma yapılabilmiştir. Bu düşüşlerin en önemli nedeni, son yıllarda artan kamu finansman açığı ve faiz yükü nedeniyle kamu yatırımlarının giderek azalmasıdır. Üstelik yine, artan kamu finansman açığı nedeniyle ağaçlandırma çalışmalarının finansmanında kullanılan “ağaçlandırma fonu” 21.02.2001 tarih ve 4629 sayılı Kanunla tasfiye edilmiş gelirlerinin genel bütçeye aktarılmasına karar verilmiştir. Yapılması gereken harcamalar ise, uygulamanın esas ve usulleri henüz belirlenmediğinden gerçekleştirilememektedir.

Ülkemizin büyük bir kaynak problemi içerisinde olduğu ortadadır. Ancak, yukarıda bahsedilen nedenlerle (4.1.) ağaçlandırma hızımızı arttırmamız gerekmektedir. Aksi halde gelecek yıllarda bu yatımları geciktirmenin maliyeti çok daha ağır ödenecektir. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz ekonomik problemlere rağmen, alternatif maliyetleri iyi değerlendirerek, ağaçlandırma yatırımlarına daha fazla kaynak ayırmak zorundayız.

Konuya Bir Cevap Yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA!
  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66285 Konu
  • 96 Cevap
  • Son Üye: aile