admin

23 Nisan İle İlgili İngilizce Kompozisyon

Bu konu admin tarafından 6 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
admin
admin
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 7 ay önce
Konu Sayısı: 12501
Yanıt Sayısı: 0
22 Mayıs 2021, 2:37

23 Nisan İle İlgili İngilizce Kompozisyon

Kayıtsız Üye
23 nisanla ilgili ingilizce kompozisyon örneği lazım


Cevap: 23 Nisan İle İlgili İngilizce Kompozisyon

Deli Sevdam
23 Nisan İle İlgili İngilizce Kompozisyon

Related Thematic Essay Essay April 23-April 23

Atatürk’ümüz 23 Nisan gününü, bayram yapalım diye biz çocuklara armağan etmiştir. Atatürk’ümüz April 23 the day of the feast that we do have a gift for children.

Meclisimiz, Kurtuluş Savaşı’nın en ateşli günlerinde açılmıştır. Meclisimiz, the hottest days of the War of Independence was opened. Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun içine düştüğü durumu, düşmanlarımızın yurdumuzu paylaşmak için topraklarımıza nasıl üşüştüklerini ve Atatürk’ün Samsun’a, Amasya’ya, Erzurum’a ve Sivas’a hangi zor şartlarda gittiğini hepiniz biliyorsunuz. First World War, defeated the Ottoman Empire fell into the situation, to share the lands of our enemies, our country and how Atatürk in Samsun, Amasya, Erzurum and Sivas which you all know going in difficult conditions. Mustafa Kemal Atatürk, düşmanı topraklarımızdan, ancak savaşarak atacağımıza inanıyordu. Mustafa Kemal Ataturk, the enemy of our land, but believed that we will fight. Bu nedenle ülkemizin ileri gelenlerini bir meclis çatısı altında toplamak için var gücüyle çalıştı. For this reason, the leaders of our country with full force to gather under the umbrella of a council worked. 23 Nisan 1920 günü Atatürk’ün bunu başardığını görüyoruz. Atatürk has been able to see this on April 23, 1920. Padişah İstanbul’da milletin vekilleri ise Ankara’da idi. If the representatives of the Sultan in Istanbul, the nation was in Ankara. Artık padişahın hiçbir etkinliği kalmamıştı. Now, no activity was left of the sultan. Çünkü bu millet, kendi egemenliğini, bir daha tek adamlara kaptırmak niyetinde değildi. Because this nation, its sovereignty, did not intend to give free rein to a more single men. Bütün kararları meclis veriyor ve padişahı devreden çıkarıyordu. All decisions and allows the council was making off the sultan. Sonunda Kurtuluş Savaşımız kazanılmış, Milli Egemenlik ise padişahın elinden alınıp, milletimize verilmişti. Liberation war is finally won, the National Sovereignty of the Sultan’s hands were taken and given to our nation.

Ulusal kelimesi Ulus’tan türemiştir. The word is derived from the National Ulus. Ulus, aynı zamanda Millet kelimesinin de karşılığıdır. Nation, as well as the equivalent of the word nation. Aralarında dil, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insanlar topluluğuna ulus, ya da millet diyoruz. Between language, emotions, ideals, traditions and customs union of the community, nation, people, nation, or call. Egemenlik ise; hakim olma, yönetme gücünü elinde bulundurma anlamına gelir. Sovereignty is, possession, possession of means to manage the power in his hand.

Öyleyse, Ulusal Egemenlik sözlerinden şunları anlayabiliriz: Ulusu meydana getiren insanların, yönetme yetkisini bütünüyle elinde bulundurmasıdır. So, you can understand the words of National Sovereignty: the people that make up the nation, managing the presence of authority in the hands of entirely. Elbette ki, bir ulusu meydana getiren bütün fertlerin yönetici olması düşünülemez. Of course, all the individuals that make up a nation can not be considered to be the administrator. Ulus, yani millet yetkisini vekilleri aracılığı ile kullanmaktadır. Nation, the nation’s authority by using proxies. Kim bilir belki de, gelecekte milletimiz, kendisine vekil olmak için bizlere de yetki verebilir. Who knows, maybe in the future, our nation, it also may authorize a proxy to us.

Konuya Bir Cevap Yazın

Ders Kitabı Cevapları TIKLA!
  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66285 Konu
  • 96 Cevap
  • Son Üye: aile