Asya

Bediüzzaman Said Nursinin şiirleri

Bu konu Asya tarafından 4 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 4 ay önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
20 Mayıs 2021, 10:22

Bediüzzaman Said Nursinin şiirleri

Ahiret Yolcusu
Bediüzzaman Said Nursinin şiirleri
Bediüzzaman Said Nursi şiiri
Bediüzzaman Said Nursi den şiirler

Dinlede Yıldızları,Şu Hutbe-i Şirine:
Nâme-i nurîn-i hikmet, bak ne takrîr eylemiş
Hep beraber nutka gelmiş, hak lisaniyle derler
"bir kadîr-i zülcelâlin haşmet-i sultanına
Birer bürhan-ı nur-efşanız, biz vücûd-u sânia
Hem vahdete, hem kudrete şâhidleriz biz"
Şu zeminin yüzünü yaldızlıyan
Nâzenin mu’cizatı çün melek seyranına
Şu semanın arza bakan, cennete dikkat eden,
Binler müdakkik gözleriz biz
Tûba-i hilkatten semavat şıkkına
Hep kehkeşân ağsânına
Bir cemîl-i zülcelâlin dest-i hikmetiyle takılmış
Pek güzel meyveleriz biz
Şu semavat ehline; birer mescid-i seyyar,
Birer hâne-i devvar, birer ulvî âşiyâne,
Birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar,
Birer tayyareleriz biz
Bir kadîr-i zülkemâlin, bir hakîm-i zülcelâlin;
Birer mu’cize-i kudret, birer hârika-i san’at-ı hâlikane,
Birer nâdire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat,
Birer nur âlemiyiz biz
Böyle yüzbin dil ile, yüzbin bürhan gösteririz,
İşittiririz insan olan insana
Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü,
Hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen âyetleriz biz r30;
Sikkemiz bir, turramız bir, rabbimize müsebbihiz, zikrederiz abîdâne
Kehkeşanın Halka-i Kübrasina Mensub birer Meczublarız biz!"

Birinci Levha

[Ehl-i gaflet dünyasının hakikatini tasvir eder levhadır.]

Beni dünyaya çağırma; ona geldim fenâ gördüm.

Demâ gaflet hicab oldu; ve nur-u Hak nihân gördüm.

Bütün eşyâ-i mevcudât; birer fânî muzır gördüm.

Vücud desen, onu giydim; ah! Ademdi, çok belâ gördüm.

Hayat desen, onu tattım; azab ender azab gördüm.

Akıl ayn-ı ikâb oldu; bekâyı bir belâ gördüm.

Ömür ayn-ı hevâ oldu; kemâl ayn-ı hebâ gördüm.

Amel ayn-ı riyâ oldu; emel ayn-ı elem gördüm.

Visâl nefs-i zevâl oldu; devâyı ayn-ı dâ’ gördüm.

Bu envâr, zulümât oldu; bu ahbabı yetim gördüm.

Bu savtlar, na’y-i mevt oldu; bu ahyâyı mevât gördüm.

Ulûm evhâma kalboldu; hikemde bin sekam gördüm.

Lezzet ayn-ı elem oldu; vücudda bin adem gördüm.

Habîb desen onu buldum; ah! Firâkta çok elem gördüm.

İkinci Levha

[Ehl-i hidâyet ve huzurun hakikat-i dünyalarına işaret eder levhadır.]

Demâ gaflet zevâl buldu; ve nur-u Hak ayân gördüm.

Vücud bürhan-ı Zât oldu; hayat mir’at-ı Haktır, gör.

Akıl miftâh-ı kenz oldu; fenâ bâb-ı bekâdır, gör.

Kemâlin lem’ası söndü; fakat, Şems-i Cemâl var, gör.

Zevâl ayn-ı visâl oldu; elem ayn-ı lezzettir, gör.

Ömür nefs-i amel oldu; ebed ayn-ı ömürdür, gör.

Zalâm zarf-ı ziyâ oldu; bu mevtte hak hayat var, gör.

Bütün eşya enîs oldu; bütün asvât zikirdir, gör.

Bütün zerrât-ı mevcudât, birer zâkir müsebbih, gör.

Fakrı kenz-i gınâ buldum; aczde tam kuvvet var, gör.

Eğer Allah’ı buldunsa, bütün eşya senindir, gör.

Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen, Onun mülkü senindir, gör.

Eğer hodbîn ve kendi nefsine mâlik isen, bilâaddin belâdır, gör.

Bilâhaddin azabdır tat; belâ gayet ağırdır, gör.

Eğer hakiki abd-i Hudâbîn isen, hududsuz bir safâdır, gör.

Hesabsız bir sevap var tat; nihayetsiz saadet gör.

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66285 Konu
  • 36 Cevap
  • Son Üye: aile