Asya

Komşu hakkı ile ilgili kıssalar

Bu konu Asya tarafından 4 ay önce açıldı ve Henüz Cevap Yok.
Asya
Asya
ADMINISTRATOR
Üyelik Zamanı: 4 ay önce
Konu Sayısı: 5005
Yanıt Sayısı: 0
20 Mayıs 2021, 10:23

Komşu hakkı ile ilgili kıssalar

Ahiret Yolcusu
Komşu hakkıyla ilgili kıssalar,
Komşuluk hakkı ile ilgili kıssalar,
Komşu hakkı hakkında kıssalar

KOMŞUYA VASİYYET

101- Hz Âişe (ra) Peygamber (sav)’den anlattığına göre, Peygamber şöyle dedi:
“ Cibril (as), devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu, hatta zannettim ki, Cibril komşuyu (komşuya) varis kılacak.”

102- Ebû Şureyh, El-Huza’î, Peygamber (sav)’den rivayet ettiğine göre, Peygamber şöyle dedi:
“- Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna iyilik etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, hayır söylesin yahut sussun”

KOMŞUNUN HAKKI

103. Mikdad İbn-i’l-Esved’den işitildiğine göre şöyle demiştir:
“- Rasûlullah (sav), ashabına zinadan sordu” Ashab:
“- Haramdır, Allah ve onun peygamberi onu haram kılmıştır,” dediler.
Peygamber şöyle buyurdu:
“- İnsanın, on kadınla zinâ etmesi, komşusunun karızı ile zinâ etmesinden, üzerine daha hafif günahtır.”
Yine ashaba hırsızlıktan sordular. Ashab:
“- Haramdır, onu Aziz ve Yüce olan Allah iel onun peygamberi harım kılmıştır? dediler.
Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu:
“- On ev halkından çalması da, komşusunun evinden çalmasından, üzerine daha hafif günahtır.”

İKRAMA ÖNCE KOMŞUDAN BAŞLAMALI

104- İbn-i Ömer’den rivayet edildiğine göre, şöyle dedi:
– Rasûlullah (sav):
“- Cibril, bana komşuyu tavsiye edip duruyordu. Öyle ki, onu mirasçı kılacak zannettim.” diye buyurdu.

105- Abdullah İbn-i Amr (ra)’dan rivayet edildiğine göre:
“- Kendisi için bir koyun kesildi de kölesine şöyle der oldu”
“- Yahudî komşumuza hediye verdin mi? Yahudi komşumuza hediye verdin mi?”
Rasûlullah (sav)’in şöyle dediğini işittim:
“- Cibril, komşuya tavsiye edip durdu. Öyle ki, onu mirasçı kılacağını zannettim”

106- Hz Âişe (ra)’dan şöyle dediğini işitilmiştir:
– Rasûlullah (sav)’in şöyle dediğini duydum:
“- Cibril, bana komşuyu tavsiye edip durdu. Öyle ki, onu mirasçı kılacak zannettim.”

KAPISI EN YAKIN OLANA HEDİYE EDİLİR

107- Hz Âişe’den (ra) rivayete edildiğine göre şöyle demiştir:
“- Ya Rasûlullah, dedim. Benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim?”
“- Sana kapısı en yakın olana” buyurdular.

108- Âişe (ra)’dan şöyle demiştir:
“- Dedim ki, Ya Rasûlullah! Benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim?”
“- Sana kapısı en yakın olana” buyurdu.

KOMŞULARIN EN YAKININA, SONRA

EN YAKININA İTİBAR ETMEK

109- Rivayet edildiğine göre, Hasan Basrî’ye komşuluğun hudûdundan sorulmuş, O da:
“- Ön tarafından kırk ev, arka tarafından kırk ev, sağ tarafından kırk ev ve sol tarafından kırk evdir” dedi

110- Ebû Hureyre’nin şöyle dediğini işitilmiştir:
“- Yakın komşudan önce, daha uzak komşusu ile (insan vermeğe) başlamamalıdır. Lâkin uzaktan önce, yakından başlamalıdır.”

KOMŞUYA KAPIYI KAPAYAN KİMSE

111- İbn-i Ömer’den (ra):
“- Gerçekten üzerimize bir zaman –yahut bir vakit- geldi ki, hiç kimseye altını ve gümüşü, Müslüman kardeşinden daha sevgili olmadı. Şimdiki halde ise altın ve gümüş her birimize Müslüman kardeşinden daha sevgilidir. Peygamber (sav)’in şöyle dediğini işittim:
“- Kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki, şöyle der: Ya Rab! Bu, yüzüme kapısını kapatarak, iyiliğini esirgemiştir”

KOMŞU AÇ İKEN DOYMAMALIDIR

112- İbn-i Abbas’dan (ra) işitildiğine göre, İbn-i Zübeyr’e haber vererek şöyle demiştir:
Peygamber (sav)’in şöyle dediğini duydum:
“- Komşusu aç olup da karnını doyuran kimse, mümin değildir”

ÇORBANIN SUYU ÇOĞALTILIP KOMŞULARA TAKSİM EDİLİR

113- Ebû Zer’den (ra):
“- Dostum (sa) bana üç şeyi tavsiye etti:
1- Civar azaları (organları) kesilmiş bir köle dahi olsa (başındaki Müslüman idareciye) itaat edip, onu dinle.
2- Et pişirdiğin zaman suyunu çoğalt, sonra komşularından ev sahiplerine bak da, onlara iyilik olarak kadar (biri miktar) ver.
3- Namazı vaktinde kıl (Sen namazı kıldıktan sonra) imamı namazı kılmış bulursan, zaten sen farz namazını kılmış bulunursun. İmam kılmamış ise (onu uyarsın da, ikinci defa kıldığın) bu namaz nafile olur.”

114- Ebû Zer’den rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:
– Peygamber (sav) buyurdu ki:
“- Ey Ebû zer! Et pişirdiğin zaman, etin suyunu çoğalt ve komşularını gözet. Yahut komşularına taksim et”

KOMŞULARIN HAYIRLISI

115- Abdullah İbn-i Amr, Rasûlullah (sav)’den rivayet ettiğine göre, Hz Peygamber şöyle dedi:
“- Allah Teâla katında, arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en hayırlı olanıdır. Komşuların da en hayırlısı, komşusuna en hayırlı olanlarıdır”

DÜRÜST KOMŞU

116- Nafi’ İbn-i Abdi’l-Hâris (ra), Peygamber (sav)’den rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber şöyle dedi:
“- Geniş ev, dürüst komşu ve rahat binek, Müslüman kişinin saadetindendir.”

KÖTÜ KOMŞU

117- Ebû Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:
– Peygamber (sav)’in duâlarından biri şöyle idi:
“- Allah’ım! Devamlı ikâmet edilen yerde kötü komşudan sana sığınırım. Çünkü muvakkat yerdeki komşu değişir”

118- Ebû Mûsa’dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“- İnsan, komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmedikçe kıyamet kopmaz”

İNSAN KOMŞUSUNA EZİYET ETMEMELİ

119- Rivayet edildiğine göre, Ebû Hureyre (ra)’nin şöyle dediği işitilmiştir:
– Peygamber (sav)’e:
“- Falanca kadın geceyi ibadetle geçirir, gündüzleri oruç tutar, çalışır ve sadaka verir, bir de dili ile komşularına eziyet verir.” dendi.
Rasûlullah (sav):
“- O kadında hayır yoktur. O cehennemliktir” dedi
Ashab:
“- Falanca kadın ise, farz namazları kılar, yağı alınmış peynirleri sadaka verir ve hiç kimseye eziyet etmez” dediler
Rasûlullah (sav) buyurdular ki:
“- Bu kadın cennet ehlindendir.”

120- Umare’ye halası anlattığına göre, halası müminlerin annesi Âİşe (ra)’ya sorup, şöyle dedi:
“- Biz hanımlardan irimizin kocası, hanımına yaklaşmak istiyor. Fakat hanımı ya öfkesinden veya neş’eli olmamasından ona mani oluyor, nefsini teslim etmiyor. Bize bunda bir günah var mı?”
Hz Âişe:
“- Evet, dedi. Kocanın senin üzerinde haklarından biri şudur ki, bir hayvan semeri üzerinde olsan bile, ona engel olmamalısın.”
Yine şöyle anlatmıştır:
“- Hz Âişe’ye sordum. Birimiz aded görüyor. Kendisi ile kocasının yahut bir yatağı var, yahut örtünecek bir örtüsü var. Bu hanım nasıl yapar?”
Hz Âişe dedi ki:
“- O hanım üzerine izarını bağlasın (belden aşağı giyilen elbisesini takınsın). Sonra kocası ile yatsın, oyusun. İzar üstünde kocanın hakkı vardır. Bununla beraber Peygamber (sav)’in ne yaptığını sana ben anlatacağım:
“- Hz Peygamberin bana geliş gecesinin birinde idi. Arpadan bir miktar un öğütmüştüm de, ona bir çörek yaptım. Peygamber eve girip kapıyı kapadı ve mescide girdi. – Peygamber uyuyacağı zaman, kapıyı kilitler, su kabının ağzını bağlar, bardakları tersine çevirir ve lambayı söndürürdü.- Dönmesini bekledim ki, kendisine hazırladığım çöreği yedireyim. Fakat dönmedi. Ne zaman ki, uyku beni bastırdı ve soğuk da onu üşüttü, bana geldi ve beni uyandırdı. Sonra bana:
“- Beni ısıt, beni ısıt” dedi
Ben de ona dedim ki:
“- Ben aded görüyorum”
Bunun üzerine:
“- O halde oyluklarından aç” dedi
Ben de oyluklarımdan ona bir kısım açtım. Başını ve yanağını oyluğuma koydu, ısınıncaya kadar. Bir de, komşumuzun evde beslenen (alışkın) koyunu baş verip içeri girdi. Sonra çöreğe doğru yöneldi de onu aldı. Sonra çörekle geri döndü. Hz. Âişe Dedi ki:
“-Ben, ondan harekete başladım. Peygamber (sav) uyandı. Ben de kapıya kadar koyuna koştum. Peygamber (sav) şöyle buyurdu”:
“- Çöreğinden yetiştiğin kısmı al ve komşuna, koyunundan sebep eziyet etme, (komşuna hoşlanmayacağı bir şey söyleme)”

121- Ebû Hureyre (ra)’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu:
“- Kimin kötülüklerinden komşusu emin olmaz ise, o cennete girmez”

BİR KOMŞU HANIM, KOMŞUSU HANIMA KOYUN PAÇASINI

BİLE KÜÇÜMSEMESİN

122- Amr İbn-i Muaz, büyük annesi Havva’dan rivayet ettiğine göre, büyük annesi şöyle dedi:
– Rasûlullah (s-av) ban dedi ki:
“- Ey mümin hanımlar! Sizden hiçbir hanım, yanmış koyun parçasını bile komşusuna asla küçümseyip azımsamasın.”

123- Ebû Hureyre’den (ra) rivayet edildiğine göre, Peygamber (sav) şöyle buyurdu:
“- Ey Müslüman hanımlar! Ey Müslüman hanımlar! Bir koyun parçası dahi olsa, bir komşu hanım, komşusu hanım için (hediyeyi) küçümsemesin”

KOMŞUNUN ŞİKAYETİ

124- Ebû Hureyre’den rivayet edildiğine göre, bir adam şöyle dedi::
“- Ey Allah’ın Rasûlü! Benim bir komşum var, bane eziyet ediyor”
Hz. Peygamber buyurdu ki:
“- Git, eşyanı yola çıkar.” Adam gidip eşyasını çıkardı. Bundan ötürü ahali çevresine toplandı, Onlar:
“- Senin halin nedir?” dediler
O da:
“- Benim bir komşum var, bana eziyet ediyor. (Durumu) Peygamber (sav)’e anlattım” (Bunun üzerine bana):
“- Git de, eşyanı yola çıkar” dedi
O bulunanlar şöyle demeğe başladılar:
“ – Allah’ım! Ona lanet et. Allah’ım onu perişan et”
Bu (olup bitenler) ona (kötü komşuya) ulaştı. Tuttu bu (zavallı) adama geldi de şöyle dedi:
“- Evine dön, Allah’a yemin ederim ki, sana eziyet etmeyeceğim.”

125. Ebû Cuhayfe’den (ra) rivayet edildiğine göre şöyle demiştir:
– Bir adam, komşusunu Peygamber (sav)’e şikayet etti. (Hz. Peygamber ona):
“- Eşyanı taşıyıp yol üzerine koy. Kim bu eşyaya uğrarsa, ona lanet eder.” buyurdu.
(Adam Peygamberin tavsiyesini yerine getirdikten sonra) bu eşyaya her uğrayan, o kötü komşuya lanet etmeye başladı. Bunun üzerine kötü komşu, Peygamber (sav)’e gelip;
“- İnsanlardan karşılaştığım ve gördüğüm (bu hakaret ve lanet) nedir?” dedi.
(Peygamber)
“- Gerçekten Allah’ın laneti, insanların lanetinin üstündedir” buyurdu.
Sonra bu adam, şikayet edene:
“- Korunmuş oldun!” dedi. Veya buna benzer söz söyledi.

126. Cabîr’in şöyle dediği işitilmiştir:
“- Komşusunun düşmanlığını Peygambere şikayet etmek icin bir adam geldi. Bu adam bizimle, Beytu’llahın rüknü ve Makam-ı İbrahim arasında oturduğu sırada Peygamber (s.a.v.) teveccüh edip çıka geldiler. Bu adam Peygamberi, Makam’da cenaze namazı kılınan yerde, beyaz elbiseli bir adamla karşılaşıp görüştüğünü gördü. (Komşusundan şikayet için gelen) Adam, Peygamber (sav)’e dönüp şöyle dedi:
“- Anam ve babam sana feda olsun, Ya Rasûlullah! Seninle beraber durduğunu gördüğüm üzerinde beyaz elbise bulunan adam kimdir?”
Peygamber:
“- Onu sahiden gördün mü?” dedi
Adam:
“- Evet” dedi
Hz. Peygamber şöyle buyurdu:
“- Sen çok çok bir hayır gördün. O, rabbimin elçisi Cibril (sav)’dir. Bana, komşuyu (korumayı ve ona iyilik etmeyi) tavsiye ediyordu. O kadar ki, komşuya miras vereceğini sanmıştım”

KOMŞUSUNA, EVİNDEN ÇIKINCAYA KADAR

EZİYET EDEN KİMSE

127- Sevban’ın (ra) şöyle dediği rivayet edilmiştir:
“- Üç günden ziyade dargınlıklarını devam ettiren iki adamdan biri helak olur; eğer bu dargınlık üzerine ikisi de ölürlerse, her ikisi toptan helak olmuşlardır. Komşusuna, evinden çıkıncaya dek zulmeden ve onu baskı altında tutan kimse, muhakkak helak olmuştur”

YAHUDİ KOMŞU

128 Mücahid’den rivayet edildiğine göre, şöyle anlatmıştır:
“- Abdullah İbn-i Amr’ın yanında idim, kölesi de bir koyun yüzüyordu” Abdullah İbn-i Amr dedi ki:
“- ey genç! Bitirdiğin zaman, Yahudi komşunla başka (hediye ver)”
Oradaki topluluktan bir adam:
“- Yahudi’ye mi? (vereceksin) Allah seni ıslah etsin” dedi.
Abdullah İbn-i Amr şöyle cevap verdi:
“- Peygamber (sav)’in komşuya iyiliği tavsiye ettiğini işittim, hatta korktuk –yahut zannettik- ki, komşuyu mirasçı kılacak”
Kaynak: Edebül Müfred

Konuya Bir Cevap Yazın

  • 14 Kayıtlı Üye
  • 66285 Konu
  • 38 Cevap
  • Son Üye: aile