Hoşgeldiniz.

Cevşeni Kebir Duası [URL="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.********.net%2Fsure-ve-dualar%2Fcevseni-kebir-duasi-55268%2F&t=%20Cev%C5%9Feni%20Kebir%20Duas%C4%B1&sr c=sp"][/URL] Cevşeni Kebir Duası 1. Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum; Ey Rahman Ey Rahim, Ey iyilik ve ikramı bol
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 1      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Cevşeni Kebir Duası

  Sponsorlu Bağlantılar
  Cevşeni Kebir Duası


  [URL="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.********.net%2Fsure-ve-dualar%2Fcevseni-kebir-duasi-55268%2F&t=%20Cev%C5%9Feni%20Kebir%20Duas%C4%B1&sr c=sp"][/URL]
  Cevşeni Kebir Duası

  1.

  Allah'ım, ben, ismin hakkına sana el açıyorum;
  Ey Rahman
  Ey Rahim,
  Ey iyilik ve ikramı bol olan (Kerim),
  Ey her şeyi ayakta tutan (mukim),
  Ey azamet ve yücelik sahibi (Azim),
  Ey Kadim
  Ey (her şeyi) bilen (Alim),
  Ey hilim sahibi (Halim)!
  Ey hikmet sahibi (Hakim)!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!


  2.

  Ey Efendilerin efendisi,
  Ey duaları kabul eden,
  Ey dereceleri yücelten,
  Ey iyiliklerin sahibi,
  Ey hataları bağışlayan;
  Ey bütün istekleri veren,
  Ey tövbeleri kabul eden,
  Ey bütün sesleri işiten;
  Ey bütün gizlilikleri- sırları bilen,
  Ey belaları- felaketleri def eden!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!


  3.

  Ey bağışlayanların en iyisi,
  Ey (müşkül meseleleri çözüp) açanların en iyisi,
  Ey yardım edenlerin en iyisi,
  Ey hükmedenlerin en iyisi,
  Ey rızık verenlerin en iyisi,
  Ey varislerin en iyisi,
  Ey övücülerin en iyisi,
  Ey kendisini ananları en iyi anan,
  Ey en iyi nazil eden,
  Ey iyilik edenlerin en iyisi!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  4.

  Ey izzet ve güzellik sahibi,
  Ey kudret ve kemal sahibi,
  Ey mülk ve celal sahibi,
  Ey büyük ve yüce olan,
  Ey ağır (yağmur yüklu) bulutları var eden,
  Ey kudret ve intikamı şiddetli olan, (mahlukatın) hesabını süratle gören,
  Ey şiddetli cezaya çarptıran,
  Ey katında en iyi sevap bulunan,
  Ey (yüce) katında ümm-ül Kitap (Levh-i Mahfuz) bulunan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  5.

  Allah'ım ben, ismin hakkına sana el açıyor (yalvarıyorum,
  Ey çok şefkatli (Hannan),
  Ey çok iyilik ve ihsan sahibi (Mennan),
  Ey (hiç bir ameli) karşılıksız bırakmayan (Deyyan),
  Ey (yolunu kaybedenler için delil (Burhan),
  Ey gerçek saltanat sahibi, (Sultan),
  Ey (salih kullarını) hoşnut eden (Rızvan),
  Ey (günahları) bol bol bağışlayan (Ğüfran),
  Ey (bütün eksikliklerden kusurlardan) münezzeh olan (Sübhan),
  Ey kendisinden yardım dilenen (Müstean),
  Ey ihsan ve beyan sahibi
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  6.

  Ey azametine her şeyin boyun eğdiği,
  Ey kudretine her şeyin teslim olduğu,
  Ey izzetine karşı herşeyin zelil olduğu,
  Ey heybetine karşı her şeyin eğildiği,
  Ey korkusundan doğların yarılıp parçalandığı,
  Ey emriyle göklerin ayakta durduğu,
  Ey izniyle yerlerin karar kıldığı,
  Ey gök görültüsünü kendisini hamd ile tesbih ettiği,
  Ey memeleketinin ehline (yaratıklarına) zulmetmeyen!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  7.

  Ey hataları bağışlayan,
  Ey belaları bertaraf eden,
  Ey ümitlerin son noktası,
  Ey bağışları bol bol veren,
  Ey hediyeleri inayet eden,
  Ey yaratıklra rızık veren,
  Ey arzuları yerine getiren,
  Ey (kullarından gelen) şikayetleri işiten,
  Ey yaratıkları (kıyamet günü yeniden diriltip) ayağa kaldıran,
  Ey esirleri salıveren!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  8.

  Ey hamd ve sena sahibi,
  Ey iftihar ve değer sahibi,
  Ey şeref ve yücelik sahibi,
  Ey ahd ve vefanın sahibi,
  Ey afv ve rıza sahibi,
  Ey ihsan ve bağış sahibi,
  Ey kesin söz ve hüküm sahibi,
  Ey izzet ve beka (sonsuzluk) sahibi,
  Ey cömertlik ve eli açıklık sahibi,
  Ey gizli ve açık nimetlerin sahibi!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  9.

  Allah'm ben, ismin hürmetine sana el açıyor (yalvarıyorum),
  Ey (istemediği şeye) engel olan,
  Ey (zararlı şeyleri ve engelleri) defeden,
  Ey yücelten,
  Ey (her şeyi) san'atla yaratan,
  Ey menfaat ve fayda veren,
  Ey (bütün) sesleri işiten,
  Ey (istediğini istediği şekilde) toplayan yapılan şefaatı kabul eden),
  Ey (rahmeti) geniş olan,
  Ey (başkalarına rahmet ve nimetini) genişletip bollaştıran!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  10.

  Ey her san'atın (icad edilenin) san'atkarı,
  Ey her yaratılanın yaratıcısı,
  Ey her rızıklananın rızık vereni,
  Ey her sahip olunacak şeyin (gerçek) sahibi,
  Ey her sıkıntıda olanın sıkıntısına son veren,
  Ey bütün kederlenenlerin kederini gideren,
  Ey bütün acınacak kimlerin (haline) merhamet eden,
  Ey bütün yalnız-yardımsız kalanlara yardım eden,
  Ey her kusur sahibinin kusurunu örten,
  Ey bütün kovulmuşların sığınağı olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  11.

  Ey zorluk zamanında hazırlığım,
  Ey musibet zamanında ümit kaynağım,
  Ey yalnızlık zamanımda yoldaşım,
  Ey gurbette benim arkadaşım,
  Ey nimetlerimde velinimetim,
  Ey sıkıntı zamanında imdadım,
  Ey şaşkınlık zamanımda kılavuzum,
  Ey fakirlik zamanında zenginliğim,
  Ey çeresizlik zamanında sığınağım,
  Ey korku zamanımda benim yardımcım
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  12.

  Ey gaypta olan her şeyi bilen,
  Ey günahları sürekli bağışlayan,
  Ey ayııpları sürekli örten,
  Ey zorlukarı gideren,
  Ey kalpleri değiştiren,
  Ey kalplerin tabibi,
  Ey kalpleri aydınlatan,
  Ey kalperin hemderdi,
  Ey sıkıntıları esenliğe dönüştüren,
  Ey üzüntüleri yok eden,
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  13.

  Ey Allah'ım! senin ismin hürmetine sana el açıyorum,
  Ey yüce,
  Ey güzellik sahibi,
  Ey koruyucu,
  Ey kullarının işlerini üstlenen,
  Ey kullarına yol göteren (kılavuz),
  Ey her şeyi temin eden,
  Ey nimetleri dolaştıran,
  Ey bağış ve lütuf sahibi,
  Ey günahları cezalandırmaktan vazgeçen,
  Ey istediği her şeyi değiştiren,
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  14.

  Ey şaşkınların kılavuzu,
  Ey yardım istEyenlerin yardımına koşan
  Ey ferayt edenlerin feryadına koşan,
  Ey sığınanların sığınağı,
  Ey korkanların güvencesi,
  Ey müminlerin desteği,
  Ey çaresiz fakirlere merhamet eden,
  Ey günahkarların sığınağı,
  Ey günahkarları affeden,
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  15.

  Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
  Ey lütuf ve büyük nimet sahibi,
  Ey huzur ve güven sahibi,
  Ey kutsallık ve temizlik sahibi,
  Ey hikmet ve bEyan sahibi,
  Ey rahmet ve hoşhutluk sahibi,
  Ey hüccet ve kesin delil sahibi,
  Ey büyüklük ve saltanat sahibi,
  Ey şefkat ve yardım sahibi,
  Ey aff ve mağfiret sahibi,
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  16.

  Ey her şeyin Rabb'i,
  Ey he şeyin ilahı
  Ey her şeyin yaratıcısı,
  Ey her şeyin icad edeni sanatkar,
  Ey her şeyden önce olan,
  Ey her şeyden üstün olan,
  Ey her şeyi bilen,
  Ey her şeye gücü yeten,
  Ey her şey yok olduktan sonra kendisi baki kalan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  17.

  Allah'ım ben, (mübarek) ismin hakkına sana el açıyor (yalvarıyorum);
  Ey emniyet ve güven veren (Mu'min),
  Ey (her şeyi) hükmü altına alan- koruyup gözeten (MühEymin),
  Ey (varlıkları) yoktan var eden (Mükevvin),
  Ey (yaratıklarına gerekenleri) öğretip telkin eden (Mülakkin),
  Ey (açıklanmayı gerekenleri) öğretip telkin eden (Mülakkin),
  Ey (açıklanmayı gerekenleri) açıklayan (MübEyyin),
  Ey (zorlukları) kolaylaştıran (Mühevvin)
  Ey (kullarına gereken) güç ve imkanı sağlayan (Mümekkin),
  Ey (her şeyi uygun bir şekilde) süslEyan (MüzEyyin),
  Ey (kullarına gerekenleri) ilan eden (Mu'lin),
  Ey (yaratıklar arasında, ırızık ve ... gibi bölüştürülmesi gereken şeyleri) taksim eden (Mukassim)!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  18.

  Ey mülkünde daim ve sabit olan,
  Ey saltanatında kadim ve ezeli olan,
  Ey celalinde azim olan,
  Ey kullarına karşı merhamet sahibi olan,
  Ey her şeyi (en iyi) bilen,
  Ey emirlerine uymayanlara karşı halim olan,
  Ey kendisine ümit bağlayanlara karşı halim olan,
  Ey kendisine ümit bağlayanlara karşı lütuf ve kerem sahibi olan;
  Ey yaratılış sanatında hikmet sahibi olan,
  Ey hikmetinde lütuf ve inayet sahibi olan,
  Ey lütfünde de kadim ve ezeli olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  19.

  Ey ancak fazl-u keremi ümit edilen,
  Ey ancak affı dilenen,
  Ey ancak iyiliği beklenen,
  Ey ancak kendi mülkü daim ve ebedi olan,
  Ey kendi saltanatından başka hiç bir saltanat ve hakimiyet bulunmayan,
  Ey rahmeti her şeyi kaplayan,
  Ey rahmeti gazabının önüne geçen,
  Ey ilmi her şeyi kuşatan,
  Ey hiç bir şey kendisi gibi olmayan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  20.

  Ey sıkıntıyı gideren,
  Ey gam ve kedere son veren,
  Ey günahı bağışlayan,
  Ey tevbEyi kabul eden,
  Ey yratıkları yaratan,
  Ey verdiği söze sadık kalan,
  Ey verdiği sözü yerine getiren,
  Ey gisliyi bilen,
  Ey tohum tanesini yarıp filizlendiren
  Ey yaratıkları rızıklandıran!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!


  21.

  Allah'ım ben (mukkades) ismin hürmetine sana el açıyor (hacetlerimi senden) diliyorum;
  Ey yüce,
  Ey vefalı (ahdine sadık),
  Ey (mutlak) zenginliğe sahip,
  Ey (kullarına) şefkatli olan;
  Ey kullarına ikram ve iyilikte bulunan,
  Ey (kullarını) kendisinden razı eden,
  Ey (bütün kusurlardan, eksikliklerden) münezzeh ve temiz olan,
  Ey (yaratılışı) başlatan;
  Ey güçlü,
  Ey (mü'minlerin) velisi!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  22.

  Ey bol nimetin sahibi,
  Ey geniş rahmetin sahibi,
  Ey geçmiş minnet sahibi (insanlar istemeden veren),
  Ey eksiksiz hikmet sahibi,
  Ey mükemmel kudret sahibi,
  Ey kesin hüccet ve delil sahibi,
  Ey açık ? ve lütuf sahibi,
  Ey ebedi izzet sahibi;
  Ey sarsılmaz kudret sahibi,
  Ey yüce azamet sahibi!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  23.

  Ey bol nimetin sahibi,
  Ey geniş rahmetin sahibi,
  Ey geçmiş minnet sahibi (insanlar istemeden veren),
  Ey eksiksiz hikmet sahibi,
  Ey mükemmel kudret sahibi,
  Ey kesin hüccet ve delil sahibi,
  Ey açık ? ve lütuf sahibi,
  Ey ebedi izzet sahibi;
  Ey sarsılmaz kudret sahibi,
  Ey yüce azamet sahibi!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  24.

  Ey gökleri benzersiz yaratan,
  Ey karanlıklar (alemin nizamına) yerleştiren,
  Ey göz yaşlarına acı kötülüklerin) üzerini örten,
  Ey ölüleri dirilten
  Ey ayetleri indiren,
  Ey sevapları kat kat artıran,
  Ey kötülükleri silip yok eden,
  Ey intikam ve cezalandırması şiddetli olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  25.

  Allah'ım beni ismin hürmetine sana el açıyor (hacetlerimi senden) diliyorum;
  Ey (varlıklara) şekil veren,
  Ey (alemin her şeyine) belli bir ölçü ve nizamı yerleştiren,
  Ey (bütün alemleri) tedbir edip yöneten,
  Ey (layık kullarını pisliklerden) temizleyen,
  Ey (alemi) nurlandıran,
  Ey (zorlukları) kolaylaştıran,
  Ey (iman ehlini) müjdeleyen,
  Ey (günahlara kapılanları) korkutan,
  Ey (geri kalanları) öne geçiren,
  Ey (öne geçenleri) geriye bırakan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

 2. Sponsorlu Bağlantılar
  Cevşeni Kebir Duası


  26.

  Ey hürmetli evin (Ka'be'nin) Rabb'i,
  Ey hürmetli ayın (haram ayların) Rabb'i,
  Ey hürmetli beldenin (Mekke'nin) Rabb'i, Rükün
  Ey (Kabe'nin) rüknünün ve Makam-ı ibrahim'in Rab'ı,
  Ey Meş'ar-ül Haram'ın Rabb'i,
  Ey Mescid-ül Haram'ın Rabb'i,
  Ey helal ve haramın Rabb'i,
  Ey nur ve karanlığın Rabb'i,
  Ey tahiyyat ve Selamın Rabbi,
  Ey yaratıklardaki kudretin Rabb'i (yaratanı, büyüteni)!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  27.

  Ey hükmedenlerin hükmedicisi,
  Ey adillerin en adaletlisi,
  Ey doğruların en doğrusu,
  Ey temiz olanların en tamizi,
  Ey yaratıcıların en iyisi,
  Ey hesaba çekenlerin en suratlisi),
  Ey işitenlerin en iyi işiteni,
  Ey görenlerin en basiretlisi,
  Ey şefaatcilerin en iyisi,
  Ey kerem sahiplerinin en keremlisi!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  28.

  Ey desteği olmayanların desteği,
  Ey dayanağı bulunmayanların dayanağı,
  Ey birikimi olmayanların birikimi,
  Ey sığınağı olmayanların sığınağı
  Ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı,
  Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı,
  Ey izzeti olmayanların emanı!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  29.

  Allah'ın ben ismin hakkına sana el açıyor (hacetlerimi) senden diliyorum;
  Ey yaratılanları koruyan,
  Ey (başkasına muhtaç olmayan) zatıyla ayakta duran,
  Ey ebedi,
  Ey merhamet eden,
  Ey (her kusurdan, noksanlıktan) münezzeh olan zat,
  Ey (aleme hükmeden,
  Ey (her şeyi) bilen,
  Ey (bölüştürülmesi gerekenleri yaratıkları arasında adaletle) taksim eden,
  Ey (dilediğine rızkını, nimetlerini) kısan,
  Ey (dilediğine) genişleten bol veren!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  30.

  Ey kendisinden (günahlardan) korunmayı dileyenleri koruyan,
  Ey merhamet dileyenlere merhamet eden,
  Ey mağfiret dileyenleri bağışlayan,
  Ey yardım isteyenlere yardım eden;
  Ey kerem ve lütuf dileyenlere ikramda bulunan,
  Ey irşad olmak isteyenleri irşad eden,
  Ey feryat edip kendisinden (yardım) dileyenlerin yardımına koşan,
  Ey kendisinden inayet isteyenlere inayet eden,
  Ey kendisinden medet bekleyenlere imdat eden!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!


  31.

  Ey mağlup ve zelil edilmeyen, Aziz,
  Ey hakikati idrak edilemeyen Latif,
  Ey (alemleri) ayakta tutan ve hiç bir zaman uyumayan Kayyum,
  Ey yok olmayan ebedi,
  Ey ölümsüz diri,
  Ey saltanatı (hiç bir zaman) zevala uğramayacak Melik,
  Ey (...?fena bulmayacak Baki,
  Ey kendisine (asla) cehalet arız olmayan Alim,
  Ey gıdaya muhtaç olmayan Samed,
  Ey (hiç bir zaman) zaafa uğramayan Kavi!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  32.

  Allah'ım ben (mukaddes) ismin hürmetine sana el açıyor, (hacetlerimi) senden diliyorum;
  Ey tek,
  Ey yegane,
  Ey (her yerde) hazır ve nazır olan,
  Ey şan ve yücelik sahibi olan,
  Ey (kendi zat-ı mukaddesine) hamd-ü sena eden,
  Ey (yaratıklarına) yol gösteren,
  Ey (ölüleri diriltip kabirlerden) ayağa kaldıran,
  Ey (insanlardan sonra alemin) varisi olan
  Ey (hak edeni, veya imtihan için meslehat gördüğünü zarar ve ziyana uğratan,
  Ey (uygun gördüğünü de) menfaat veren!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  33.

  Ey her büyükten daha büyük olan,
  Ey bütün cömertlerden daha cömert olan,
  Ey bütün merhametlilerden daha merhametli olan,
  Ey bütün bilgilerden daha çok bilgili olan,
  Ey bütün hikmet sahiplerinden daha çok hikmetli olan,
  Ey her kadimden daha Kadim olan,
  Ey her büyükten daha büyük olan,
  Ey her latiften daha latif,
  Ey her yüceden daha yüce,
  Ey her azizden daha çok izzet sahibi olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  34.

  Ey bağışlamada kerem ve lütfu bol olan
  Ey büyük iyilik ve nimet sahibi olan,
  Ey hayrı çok olan,
  Ey fazlı- ihsanı kadim ve ezeli olan,
  Ey lütfu ebedi olan,
  Ey san'atı latif ve güzel olan,
  Ey sıkıntıyı gideren,
  Ey bela ve zorluklara son veren,
  Ey (varlık mülkünün sahibi,
  Ey hak ve hakikat üzere hüküm veren!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  35.

  Ey ahdinde vefalı,
  Ey vefakarlığı güçlü,
  Ey kuvvetinde yüce,
  Ey yüce olduğu halde yakın,
  Ey yakın olduğu halde latif,
  Ey lütfüyle birlikte şerif,
  Ey şerefiyle birlikte aziz,
  Ey izzetinde azim,
  Ey azametinde yüce!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  36.

  Allah'ım ben (mübarek) ismin hürmetine (Hacetlerimi) senden diliyorum;
  Ey (kendisine, güvenip yönelene) yeterle gelen, Ey (bütün detlere) şifa veren,
  Ey (verdiği ahde) vefa eden,
  Ey sıhhat ve afiyet veren,
  Ey (yaratıkları) hidayet eden,
  Ey (kullarını iyiliğe ve cennete) davet eden,
  Ey (hak üzere) hüküm veren,
  Ey (salih ve itaatkar) kullarından hoşnud olan,
  Ey (her şeyiyle) yüce ve ali olan,
  Ey (ebediyyen) baki kalan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  37.

  Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği,
  Ey her şeyin kendisinden korkup çekindiği,
  Ey herşey kendisi için var olduğu,
  Ey her şeyin kendisi ile var olduğu,
  Ey her şeyin kendisine döndüğü,
  Ey her şeyin kendisinden korktuğu,
  Ey her şeyin kendisiyle ayakta durduğu,
  Ey her şeyin kendisine yöneldiği, hareket ettiği,
  Ey her şeyin kendisini medh-u senasıyla tesbih ettiği,
  Ey (Mukaddes vechinin) dışında her şeyin helak olduğu!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  38.

  Ey (suçlular için) kendi dergahından başka kaçılacak yer bulunmayan,
  Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,
  Ey kendisinden başka varılacak hedef ve maksat bulunmayan (kahr-u gazabından kurtulmak için) kendi dergahından başka kurtuluş yeri bulunmayan,
  Ey ancak kendisine rağbet edilen,
  Ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan,
  Ey kendisinden başka kimseden yardım dilenilmeyen,
  Ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  39.

  Ey kendisinden korkulanların en iyisi,
  Ey rağbet edilenlerin en iyisi,
  Ey talep edilenlerin en iyisi,
  Ey kendisinden istekte bulunulanların en iyisi,
  Ey kendisinde yönelilenlerin, maksud olanların en iyisi,
  Ey zikredilen, anılanların en iyisi,
  Ey şükredilenlerin en iyisi,
  Ey sevilenlerin en iyisi,
  Ey el açılıp çağrılanların en iyisi,
  Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en iyisi!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  40.

  Allah'ım ben ismin hürmetine senden (hacetlerimi) diliyorum;
  Ey (kullarının günahlarını) bağışlayan,
  Ey (ayıpları, kötülükleri) örten,
  Ey (her şeye) gücü yeten,
  Ey (her şeye) galip gelen,
  Ey (herşeyi yoktan var eden),
  Ey (zalimleri ihtişamını) kıran,
  Ey (yaraları) saran, iyileştiren,
  Ey (kendisini ananları) anan,
  Ey (yaratıkların hallerini) gören,
  Ey (dostlarına) yardım eden!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!


  41.

  Ey yaratıp da her şeyi yerli yerine koyan düzelten,
  Ey (her şeyi) belli ölçüler ve sınırlara tabi kılıp, varması gereken hedefi gösteren,
  Ey belayı kaldıran,
  Ey gizli sırları, yakarışları işiten,
  Ey (sapıklık girdabında) boğulanları kurtaran,
  Ey helak olanlara necat veren,
  Ey hastalara şifa veren,
  Ey güldüren ve ağlatan,
  Ey öldüren ve dirilten,
  Ey erkek ve dişiden oluşan çiftler yaratan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  42.

  Ey denizden ve karada yolunu koyan,
  Ey dış alemde ayetleri bulunan,
  Ey ayetler içinde delili olan,
  Ey ölümde kudreti tecelli eden,
  Ey kabirlerde alınacakibret vesileleri bulunan, Ey kıyamette saltanat sahibi olan,
  Ey hesaba çekmede heybetli olan,
  Ey hükmü geçen,
  Ey cennette sevabı, mükafatı olan,
  Ey (cehennem) ateşinde sevabı, mükafatı olan,
  Ey (cehennem) ateşinde ceza ve azabı bulunan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  43.

  Ey korkanların kendisine kaçtığı,
  Ey günahkarların kendisine sığındığı,
  Ey dönüş yapıp (tevbe edenlerin) yalnız kendisine yöneldiği,
  Ey zahitlerin ancak kendisine rağbet ettiği,
  Ey şaşkınların kendisine iltica ettiği,
  Ey muştak olanların yalnız kendisiyle ünsiye bulduğu,
  Ey sevenlerin kendisiyle iftihar ettiği
  Ey hatakarların, affını arzuladığı,
  Ey yakin ehli olanların (kalplerinin) ancak kendisiyle yatışıp huzur bulduğu,
  Ey tevekkül edenlerin ancak kendisine güvendiği!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  44.

  Allah'ım, ben, ismin hakkına senden diliyorum (hacetlerimi);
  Ey (hakikat aşıklarının) sevgilisi,
  Ey (bütün dertlerin) tabibi,
  Ey (yarattıklarına) yakın,
  Ey (kullarını) gözeten,
  Ey (kulların amellerinin) hesabını gören,
  Ey heybet ve vekar sahibi olan,
  Ey (iyi amellere) sevap veren,
  Ey (duaları) icabet eden,
  Ey (her şeyden haberdar olan,
  Ey (her şeyi) gören!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  45.

  Ey her yakından daha yakın,
  Ey her sevilenden daha çok sevilen,
  Ey bütün görenlerden daha iyi gören,
  Ey haberdar olanların hepsinden daha çok bilgisi bulunan,
  Ey bütün şereflilerden daha çok şerefli olan,
  Ey her yüceden daha yüce,
  Ey bütün güçlülerden daha güçlü,
  Ey bütün zenginlerden daha zengin,
  Ey bütün cömertlerden daha cömert,
  Ey şefkatlilerin hepsinden daha şefkatli!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  46.

  Ey (asla) mağlup olmayan galip,
  Ey yaratılmış olmayan sanatkar,
  Ey mahluk olmayan yaratan,
  Ey kendisine sahip olunamayacak mali,
  Ey mağlup ve zelil olunamayan kahir,
  Ey yüceltilmeye ihtiyacı olmayan yüce,
  Ey korunmaya ihtiyacı olamayan koruyucu,
  Ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı,
  Ey (biran bile gaip olmayan) şahid,
  Ey (asla) uzaklaşmayan yakın!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  47.

  Ey nurun nuru,
  Ey nuru nurlandıran,
  Ey nuru yaratan,
  Ey nuru yöneten,
  Ey nuru takdir edip ölçülendiren,
  Ey her nurun nuru,
  Ey her nurdan önce nur olan,
  Ey her nurdan sonra nur olan,
  Ey her nurun üstünde olan Nur,
  Ey hiç bir nurun kendisi gibi olmadığı Nur
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  48.

  Ey bağışı şerefli- değerli olan,
  Ey fiili latif olan,
  Ey lütfü daimi ve ebedi olan,
  Ey ihsanı kadim, e ezeli olan,
  Ey sözü hak olan,
  Ey verdiği vaadi doğru olan,
  Ey (kullarını) affederek (onlara) fazl-u ihsanı olan,
  Ey azabı adalete dayanan,
  Ey zikri tatlı olan,
  Ey fazl-ü keremi (bütün yaratıklara) şamil olan
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  49.

  Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (hacetimi) senden diliyorum;
  Ey (müşkülleri) kolaylaştıran,
  Ey (hakkı, batıldan iyiyi, kötüden, nuru zulmetten...) ayıran,
  Ey (kötülüğü iyiliğe) çeviren,
  Ey (serkeş ve asileri) ram eden,
  Ey (rahmet ve nimetini) indiren,
  Ey bol bol bağışta bulunan,
  Ey fazl-ü kerem sahibi olan,
  Ey büyük (nimetler) veren,
  Ey (günahkarlara tevbe ve dönüş için) muhlet veren,
  Ey (kullarına) güzel davranan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  50.

  Ey gören ve görünmeyen,
  Ey yaratan ve yaratılmayan,
  Ey hidayet edip de hidayete muhtaç olmayan
  Ey hayat verip de kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,
  Ey sorgulayan fakat (başkaları tarafından) sorgulanmayan,
  Ey (her şeyi) doyuran, fakat kendisi doyurulmakta münezzeh olan,
  Ey başkalarını (rahmetine) sığındıran, fakat sığındırılmaya muhtaç olmayan,
  Ey (her şey hakkında) karar veren, fakat kendisi hakkında karar verilmeyen,
  Ey herkese hüküm süren, fakat (asla) başkalarının hakimiyeti altına girmeyen,
  Ey doğurmayan ve doğmayan ve asla eşi, dengi bulunmayan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
 3. Cevşeni Kebir Duası


  51.

  Ey güzel hesap gören,
  Ey güzel Tabib,
  Ey güzel gözetleyici,
  Ey güzel yakın,
  Ey güzel icabet eden,
  Ey güzel sevgili,
  Ey güzel Kefil,
  Ey güzel Vekil,
  Ey güzel Mevla,
  Ey güzel yardımcı!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  52.

  Ey ariflerin sevinci,
  Ey sevenlerin arzusu
  Ey kendisine müştak olanların dostu,
  Ey tevbekarların sevgilisi,
  Ey muhtaçlara rızık veren,
  Ey günahkarların ümidi,
  Ey ibadet edenlerin göz nuru,
  Ey sıkıntıda bulunanların sıkıntısını gideren,
  Ey hüzünlülerin hüznüne son veren,
  Ey evvellerin ve ahirlerin (bütün yaratıkların) ilahı!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  53.

  Allah'ım ben, (güzel) ismin hakkına sana el açıyor, (hacetlerimi) senden diliyorum;
  Ey bizim Rabbimiz,
  Ey bizim ilahımız,
  Ey bizim efendimiz,
  Ey bizim mevlamız,
  Ey bizim (düşmana karşı) yardımcımız,
  Ey bizim koruyucumuz,
  Ey bize yol gösteren,
  Ey bizim yardımcımız,
  Ey bizim habibimiz, sevgilimiz,
  Ey bizim tabibimiz!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  54.

  Ey Peygamberlerin ve iyilerin Rabb'i,
  Ey sıddıkların ve seçkinlerin Rabb'i,
  Ey cennet ve cehennemin Rabb'i,
  Ey küçüklerin ve büyüklerin Rabb'i,
  Ey tanelerin ve meyvelerin Rabb'i,
  Ey nehirlerin ve ağaçların Rabb'i,
  Ey sahraların ve çöllerin Rabb'i,
  Ey karaların ve denizlerin Rabb'i,
  Ey gece ve gündüzün Rabb'i,
  Ey açıkların ve gizliliklerin Rabb'i!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  55.

  Ey emri her şeyde geçerli olan,
  Ey ilmi herşey kuşatan,
  Ey gücü her şeye yeten,
  Ey nimetlerini kulların sayamadığı,
  Ey şükrünü yaratıkların (layıkıyla) yerine getiremediği,
  Ey yüceliğini zihinlerin kavrayamadığı,
  Ey künhüne varamadığı,
  Ey azamet ve kibriya örtüsü olan,
  Ey kesin olarak (takdir edip) hükme bağladığını kulların reddedemediği,
  Ey kendi saltanat ve mülkünden başka (hakiki) bir saltanat bulunmayan,
  Ey kendi bağışından başka (gerçek) bir bağış bulunmayan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  56.

  Ey en yüce misalin sahibi,
  Ey en yüce sıfatların sahibi,
  Ey ahiret ve dünyanın sahibi,
  Ey cennet-ül Me'va'nın sahibi,
  Ey en büyük ayetlerin sahibi,
  Ey en güzel isimlerin sahibi
  Ey hüküm ve yargının sahibi,
  Ey hava ve uzayın sahibi,
  Ey Arşın ve yerin sahibi,
  Ey yüce göklerin sahib!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  57.

  Allah'ım ben ismin hürmetine sana el açıyor, dilekte bulunuyorum;
  Ey çok affeden,
  Ey çok bağışlayan,
  Ey çok sabreden,
  Ey (kullarının amellerini) karşılıksız bırakmayan,
  Ey çok şefkatli olan,
  Ey çok merhametli olan,
  Ey kendisinden dilekte bulunulan,
  Ey (salih kullarını) çok seven, çok sevilen,
  Ey münezzeh,
  Ey mukaddes!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  58.

  Ey gökyüzünde azameti görülen,
  Ey yeryüzünde ayetleri tecelli eden,
  Ey he şeyde delilleri bulunan,
  Ey denizlerde hayret verici (yaratıkları, sanatları) bulunan,
  Ey dağlarda hazineleri yer alan,
  Ey yaratılışı ilk defa başlatan (öldükten sonrada) tekrar dirilten,
  Ey bütün işler kendisine dönen,
  Ey her şeyden lütfunu aşikar eden
  Ey her şeyi en güzel şekilde yaratan,
  Ey kudreti mahlukatını kuşatıp onda tasarruf eden!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  59.

  Ey sevgilisi olmayanın (gerçek) sevgilisi,
  Ey tabibi olmayanın tabibi,
  Ey (isteklerine) icabet edeni olmayanın icabet edeni,
  Ey şefkat gösterecek kimsesi olmayanın şefkat göstereni,
  Ey arkadaşı olmayanın arkadaşı,
  Ey imdad edeni olmayanın imdatıcısı,
  Ey kılavuzu olmayanın kılavuzu,
  Ey ünsiyet kuracak kimsesi olmayanın enisi, can yoldaşı,
  Ey merhamet edecek kimsesi olmayanın merhamet edeni,
  Ey dostu olmayanın (gerçek) dostu!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  60.

  Ey kendisine yetmesini istiyenlere yeterli olan,
  Ey kendisinden hidayet diliyen hidayet eden,
  Ey kendisinden korunma diliyen koruyan,
  Ey halinin gözetilmesini isteyen gözeten,
  Ey şifa isteyene şifa veren,
  Ey hükmetmesini isteyenler hakkında hükmünü veren,
  Ey kendisinden zenginlik diliyenleri zenginleştiren,
  Ey sözünü yerine getirmesini istiyenlere verdiği sözü yerine getiren,
  Ey kendisinden güç, kuvvet diliyenleri güçlendiren,
  Ey kendisinde dostluk ve sahiplik isteyenlerin dostu ve sahibi olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  61.

  Allah'ım ben (yüce) isimlerin hakkına sana el açıyor dilekte bulunuyorum;
  Ey yaratan,
  Ey rızık veren,
  Ey konuşan (sözleri, sesleri icad eden),
  Ey (her şeyinde) doğru olan,
  Ey (tohum ve taneyi) yarıp filizlendiren,
  Ey (birbirinden ayrılması gerekenleri) ayıran,
  Ey (kapalıları) açan,
  Ey (açıklıkları) kapatan,
  Ey (herşeyden önce var olan,
  Ey her şeyden yüce!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  62.

  Ey gece ve gündüzü değiştiren,
  Ey karanlıkları ve ışıkları (alemin düzenine) yerleştiren,
  Ey gölgeyi ve (güneşin) hararetini yaratan,
  Ey güneş ve ayı emri altına alan,
  Ey hayır ve şerri mukadder kılan,
  Ey ölüm ve hayatı yaratan,
  Ey yaratmak ve emretmek kendisine mahsus olan,
  Ey kendisine eş ve evlad edinmeyen,
  Ey mülkünde ortağı bulunmayan,
  Ey zillet (ve eksiklikten) kaynaklanan bir veli ve yardımcıya ihtiyacı olmayan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  63.

  Ey müştak olanların maksadından haberdar olan,
  Ey susanların içini bilen,
  Ey (üzüntüsünden) kendinden geçenlerin inlemelerini işiten,
  Ey korkanların (kendisinden) korkanların ağlayışını gören,
  Ey (kendisinden) dilekte bulunanların ihtiyaç duyduklarına sahip olan,
  Ey tevbe edenlerin mazeretini kabul buyuran,
  Ey fitne ve fesatçıların işlerini düzeltmeyen,
  Ey iyilikte bulunanların ecrini zayi etmeyen,
  Ey ariflerin kalplerinden uzaklaşmayan,
  Ey cömertlerin cömerdi!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  64.

  Ey ebediyen baki kalacak olan,
  Ey duayı işitip (icabet eden),
  Ey bağışı geniş olan,
  Ey hatayı bağışlayan,
  Ey gökyüzünü emsalsiz yaratan,
  Ey iyi imtihan eden,
  Ey medh-ü senası güzel olan,
  Ey (varlığının) parıltısı kadim olan,
  Ey vefası bol olan,
  Ey mükafatı şanlı, şerefli olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  65.

  Allah'ım, (mukaddes) ismin hürmetine sana el açıyor dilekte bulunuyorum;
  Ey (ayıpları) örten,
  Ey çok bağışlayan,
  Ey (her şeye) galip gelen, (düşmanlarını) kahreden,
  Ey (istediği her şeyi) zorla da olsa yaptırabilen,
  Ey çok sabırlı olan,
  Ey iyilik eden,
  Ey (istediğini) seçebilen,
  Ey (müşkülleri) açan halleden,
  Ey çok bağışta bulunan,
  Ey rahatlatan ve dinlendiren!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  66.

  Ey beni yaratıp (her şeyimi en güzel şekilde düzene koyan,
  Ey beni rızıklandırıp terbiye eden,
  Ey beni yedirip içiren,
  Ey beni (kendisine) yakınlaştırıp yakınlardan kılan,
  Ey beni koruyan bana (her şeyde) yeterli olan,
  Ey beni koruyan ve gözeten,
  Ey beni aziz kılan ve ihtiyaçlarımı gideren,
  Ey beni muvaffak kılan ve hidayet eden,
  Ey benimle ünsiyet kuran ve (rahmetine) sığındıran,
  Ey beni öldüren ve dirilten!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  67.

  Ey kelimeleriyle hakkın hak olduğunu iba eden,
  Ey kullarından tevbeyi kabul buyuran,
  Ey kişi ile kalbi arasına giren,
  Ey izni olmadan hiç bir şefaat fayda vermeyen,
  Ey yolundan sapanları
  Ey iyi bilen,
  Ey hükmünü geciktirecek kimse bulunmayan,
  Ey kazasını geri çevirecek kimse olmayan, kimse olmayan,
  Ey herşeyin emrine boyun eğdiği,
  Ey gökler kudretiyle dürülmüş olan,
  Ey rüzgarları rahmet (yağmurundan) önce müjdeci olarak gönderen!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  68.

  Ey yeryüzünü (istirahat) beşiği yapan,
  Ey dağları (yer yüzünün) kazıkları olarak karar kılan,
  Ey güneşi kandil yapan,
  Ey ayı aydınlık (vesilesi) kılan,
  Ey geceyi örtü yapan,
  Ey gündüzü iaşe için çalışıp çabalama zamanı kılan,
  Ey uykuyu rahatlık ve huzur vasıtası yapan,
  Ey göğü bina kılan,
  Ey her şeyi çiftler halinde yaratan,
  Ey (cehennem) ateşini (kafirler için kurulan) pusu yeri karar kılan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  69.

  Allah'ım, ismin hürmetine sana el açıyor, dilekte bulunuyorum;
  Ey (herşeyi) duyan,
  Ey (günahların) şefaatçisi,
  Ey (makamı yüce,
  Ey mertebesi üstün,
  Ey süratle (icabet eden- hesaba çeken),
  Ey emsalsiz yaratan,
  Ey büyük,
  Ey (her şeye) gücü yeten,
  Ey (her şeyden) haberdar,
  Ey (sığınak dileyenleri) sığındıran!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  70.

  Ey her diriden önce hayat sahibi olan
  Ey her diriden sonra hayat sahibi bulunan,
  Ey hiç bir şey kendisine benzemeyen gerçek hayat sahibi,
  Ey hiç bir dirinin (hiç bir şeyine) ortak olmadığı diri,
  Ey hiç bir diriye muhtaç olmayan diri,
  Ey her diriyi öldüren diri,
  Ey her diriye rızık vere diri,
  Ey hayatı hiç bir diriden miras almayan (kendi zatıyla) diri,
  Ey ölüleri dirilten diri,
  Ey hayat sahibi,
  Ey (varlıkları) ayakta tutan kendisini (hiç bir zaman) uyku basmayan ve uyumayan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  71.

  Ey unutulmayan, unutturulmayan zikrin sahibi,
  Ey söndürülemez nurun sahibi,
  Ey sayılamaz nimetlerin sahibi,
  Ey zeval bulmayan mülkün, saltanatın sahibi,
  Ey hadde hesaba gelmez medh-ü senanın sahibi,
  Ey belli bir keyfiyete sığdırılmaz celalin sahibi,
  Ey idrak edilemez kemalin sahibi,
  Ey idrak edilemez kemalin sahibi,
  Ey reddedilemez haz ve hükmün sahibi,
  Ey yerini başka şeylerin alamayan sıfatların sahibi,
  Ey değiştirilemez vasıfların sahibi!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  72.

  Ey alemlerin Rabb'i,
  Ey amellerin karşılığının verildiği (Kıyamet), gününün sahibi
  Ey arayanların son maksadı,
  Ey sığınanların cisi,
  Ey kaçanları bulup yardımda bulunan,
  Ey sabredenleri seven,
  Ey tevbe edenleri seven,
  Ey (maddi ve manevi pisliklerden) temizlenenleri seven,
  Ey iyilikte bulunanları seven,
  Ey hidayet olanları (her kesten) daha iyi bilen!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  73.

  Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor, dilekte bulunuyorum; Ey şefkatli
  Ey (kullarıyla) arkadaş olan,
  Ey (yaratıklarını) koruyan,
  Ey (alemi), kuşatan,
  Ey rızık veren,
  Ey imdad eden,
  Ey izzet veren,
  Ey zelil kılan,
  Ey (her şeyin) yaratılışını başlatan,
  Ey (her şeyi) tekrar (kendine döndüren!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  74.

  Ey zıddı olmayan Ehed,
  Ey benzeri bulunmayan Ferd,
  Ey her hangi bir kusur ve ihtiyacı bulunmayan Samed,
  Ey niteliği olmayan tek,
  Ey zulmü olmayan Rabb,
  Ey zilleti bulunmayan Aziz,
  Ey fakirliği olmayhan Gani,
  Ey (kimsenin) azledemiyeceği sultan,
  Ey benzeri olmadan vasfedilen!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  75.

  Ey zikri zikredenler için şeref olan,
  Ey şükrü şükredenler için kurtuluş ve saadet vesilesi olan,
  Ey hamdi kendisini hamdedenler için izzet vesilesi olan,
  Ey itaati, itaat edenler için lurtuluş vesilesi olan,
  Ey kapısı (kendisini) arayanlar için açık olan,
  Ey yolu dönüş yapıp (tevbe edenler )için aşikar olan,
  Ey ayetleri (basiret gözüyle) bakanlar için delil olan,
  Ey kitabı takva sahipleri için öğüt ve ibret vesilesi olan,
  Ey rızkı itaatkar veya asi olan olan her kesi kapsayan,
  Ey rahmeti iyilik yapnalr için yakın olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
 4. Cevşeni Kebir Duası


  76.

  Ey ismi mübarek olan,
  Ey şa'nı, makamı yüce olan,
  Ey kendisinden başka ilah bulunmayan,
  Ey medh-ü senası yüce olan,
  Ey isimleri mukaddes olan,
  Ey bekası devam eden,
  Ey yücelik onun cemal ve cilvesi olan,
  Ey kibriya ve büyüklük libasına bürünen,
  Ey gizli nimetlerinin haddi hesabı olmayan,
  Ey zahiri nimetleri sayılmayan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  77.

  Allah'ım, ismin hürmetine sana el açıyor (hacetimi) senden diliyorum;
  Ey yardım eden,
  Ey eman veren,
  Ey (açıklanması gerekenleri) açıklayan,
  Ey (hiç bir şeyden) sarsılmayan,
  Ey (her şeye) muktedir olan,
  Ey (her şeyi) doğru ve kamil olan
  Ey övgüye layık olan,
  Ey azamet ve yücelik sahibi olan,
  Ey azab ve kahri) şiddetli olan,
  Ey (alemde olup biten herşeye) şahid olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  78.

  Ey yüce Arş'ın sahibi,
  Ey sağlam sözün sahibi,
  Ey dosdoğur ve eksiksiz Fiilin sahibi,
  Ey kıskıvrak yakalayan şiddetli intikam sahibi,
  Ey sevap vaad eden ve azap tehdidinde bulunan,
  Ey övgüye layık veli,
  Ey istediği her şeyi yapan,
  Ey uzaklığı olmayan yakın,
  Ey her şeye şahid ve nazır olan,
  Ey kullarına hiç bir şekilde zulmetmeyen!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  79.

  Ey hiçbir ortağı ve veziri (yardımcısı) olmayan,
  Ey hiçbir ortağı ve veziri (yardımcısı) olmayan,
  Ey hiçbir benzeri ve dengi bulunmayan,
  Ey güneşin ve nurlu ayın yaratıcısı,
  Ey perişan halli fakirin ihtiyacını gideren,
  Ey küçük yavrunun rızkını veren,
  Ey yaşlı ihtiyara merhamet eden,
  Ey kırılmış kemiği saran, iyileştiren (mağdur olanlara yardımcı olan),
  Ey korku içinde sığınak dileyenleri koruyan,
  Ey kullarının (her şeyinden) haberdar olan, gören,
  Ey her şeye gücü yeten!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  80.

  Ey cömertlik ve nimetler sahibi olan,
  Ey fazl-u kerem sahibi olan,
  Ey Levhi ve kalemi yaratan,
  Ey küçük karınca ve insanları yoktan var eden,
  Ey azap ve intikam sahibi olan,
  Ey (iyilikleri) Arap ve aceme (bütün insanlara) ilham eden,
  Ey zorluk ve acılara son veren,
  Ey sırları ve niyetleri bilen,
  Ey (Kabe) evinin ve Harem'in Rabb'i olan,
  Ey her şeyi yoktan vareden!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  81.

  Allah'ım ben, ismin hakkına sana el açıyor, (hacetimi) senden istiyorum,
  Ey (alemdeki her hayrın) faili olan,
  Ey (her şeyi) yerli yerinde karar kılan,
  Ey (kulların mazeretini) kabul eden,
  Ey her bakımdan eksiksiz ve kamil olan,
  Ey (hakkı batıldan ayıran,
  Ey kavuşturan,
  Ey adalet sahibi olan,
  Ey (istediğine)galip gelen,
  Ey (salih kullarını) taleb eden, (dergahına) isteyen,
  Ey karşılıksız bağışta bulunan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  82.

  Ey ihsanıyla nimet veren,
  Ey cömertliğiyle keremde bulunan,
  Ey lütfuyla cömertlik eden,
  Ey kudretiyle izzet bulan,
  Ey hikmetiyle her şeyi takdir eden (ölçüp biçen),
  Ey tedbiriyle hükmeden,
  Ey ilmiyle tedbir eden yürüten,
  Ey hilmiyle (kulların günahlarından) geçen,
  Ey yüce oluğu halde yakın olan,
  Ey yakın olduğu halde yüce olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  83.

  Ey dilediğini yaratan,
  Ey dilediğini yapan,
  Ey dilediğini hidayet eden,
  Ey dilediğini saptıran (sapıklıkta bırakan)
  Ey dilediğini azab eden,
  Ey dilediğini bağışlayan,
  Ey dilediğine izzet veren,
  Ey dilediğini zelil, kılan
  Ey dilediğini rahimlerde şekillendiren,
  Ey rahmetini dilediğine tahsis eden.
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  84.

  Ey hiç bir eş ve evlad edinmeyen,
  Ey şey için belli bir ölçü ve hudud belirleyen
  Ey kimseyi hükmüne ortak kılmayan,
  Ey melekleir elçi yapan,
  Ey gökyüzünde burçlar meydana getiren,
  Ey yeryüzünü salim ve barınmaya müsait kılan,
  Ey insan bir damla sudan (nütfeden) yaratan,
  Ey her şey için (sona erecek) belli bir zaman tayin eden,
  Ey her şeyi ilmiyle kuşatan,
  Ey her şeyin hesabını, sayısını bilen!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  85.

  Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor (hacetimi) senden diliyorum
  Ey evvel,
  Ey ahir,
  Ey zahir,
  Ey batın,
  Ey iyilik sever,
  Ey Hak,
  Ey yegane,
  Ey tek,
  Ey ihtiyaçsız eksiksiz,
  Ey sonsuz ebedi
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  86.

  Ey tanınanların en iyisi,
  Ey ibadet edilen üstün mabud,
  Ey şükredilenlerin en yücesi,
  Ey anılanların en izzetlisi,
  Ey övülenlerin en ulusu,
  Ey aranan en kadim varlık,
  Ey vasfedilen en yüce mevsuf,
  Ey kastedilen en büyük maksud,
  Ey kendisinden dilenilenlerin en keremlisi,
  Ey bilinen en şerefli sevgili!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  87.

  Ey ağlayanların sevgilisi,
  Ey tevekkül edenlerin efendisi,
  Ey (doğru yoldan) sapanları hidayet eden,
  Ey mü'minlerin velisi,
  Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı
  Ey doğruların kurtarıcısı,
  Ey bütün güçlülerden daha güçlü olan,
  Ey bütün ilim sahiplerinden daha bilgili olan,
  Ey bütün yaratıkların ilahı olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  88.

  Ey üstün olup da kahreden,
  Ey sahip olup da güç yetiren,
  Ey gizli olup da haberdar olan,
  Ey ibadet edildiğinde karşılık veren,
  Ey emrine itaatsizlik edildiğinde bağışlayan,
  Ey fikirlere, düşüncelere sığmayan,
  Ey hiç bir gözle görünmeyen,
  Ey hiç bir (şeyin) eseri kendisine gizli kalmayan,
  Ey bütün insanları rızıklandıran,
  Ey bütün kaderleri takdir eden!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  89.

  Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor, dileniyorum;
  Ey koruyan,
  Ey yaratan,
  Ey icad eden,
  Ey yüce makama, mertebeye sahib olan,
  Ey (üzüntüleri) gideren,
  Ey (müşküllerin kapısını açan (halleden),
  Ey (sıkıntılara) son veren (kullarının) kefili olan,
  Ey (iyiliklere) emreden
  Ey (kötülüklerden) nehyeden!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  90.

  Ey gaybı ancak kendisi bilen,
  Ey kötülüğü (kullarından) ancak kendisi defeden,
  Ey yaratıkları ancak kendisi yaratan,
  Ey günahı ancak kendisi bağışlayan,
  Ey nimet ancak kendisi tamamlayan,
  Ey kalpleri ancak kendisi değiştiren,
  Ey işleri nacak kendisi tedbir edip yöneten,
  Ey yağmuru ancak kendi yağdıran,
  Ey rızk ancak kendisi genişletip yayan,
  Ey ölüleri ancak kendisi dirilten.
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  91.

  Ey zayıfların yardımcısı,
  Ey gariplerin arkadaşı,
  Ey dostlara yardımcı olan,
  Ey düşmanlara galip gelip kahreden,
  Ey göğü yükselten,
  Ey seçilmiş (kulların) can yoldaşı,
  Ey takva sahiplerinin sevgilisi,
  Ey fakirlerin hazinesi,
  Ey zenginlerin ilahı,
  Ey kerim olanların en keremlisi!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  92.

  Ey her şeyden taraf yeterli olan,
  Ey her şeyi ayakta tutan, ye kendisine hiç bir şey benzemeyen,
  Ey hiç bir şey mülkünü artırmayan,
  Ey hiç bir şey kendisine saklı kalmayan
  Ey hazinelerinden hiç bir şey eksilmeyen,
  Ey hiç bir şey kendisi gibi olmayan,
  Ey hiç bir şey bilgisi dışında kalmayan,
  Ey her şeyden haberdar olan,
  Ey rahmeti her şeyi kaplayan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  93.

  Allah'ım ben, ismin hakkına sana el açıyor, dileniyorum;
  Ey ikram eden,
  Ey gıda veren,
  Ey nimet veren,
  Ey bağışta bulunan,
  Ey ihtiyaçları gideren,
  Ey kazandıran,
  Ey fani kılan,
  Ey dirilten
  Ey hoşnud eden,
  Ey necata veren, kurtaran!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  94.

  Ey her şeyin evveli ve sonu,
  Ey her şeyin ilahı ve sahibi,
  Ey her şeyin Rabb'i ve san'atkarı,
  Ey her şeyi icad eden ve yaratan
  Ey her şeyi daraltan ve genişleten,
  Ey her şeyi ilk defa yaratan ve (öldükten sonra) tekrar kendisine döndüren,
  Ey her şeyi dirilten ve öldüren
  Ey her şeyi yaratan ve (öldükten sonra) ona varis olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  95.

  Ey en iyi anan ve en iyi anılan,
  Ey en iyi şükreden (karşılık veren) ve en iyi şükredilen,
  Ey en iyi öven ve en iyi övülen,
  Ey en iyi şahid olan, ve hakkında en iyi şehadet edilen,
  Ey en iyi çağıran ve en iyi çağırılan,
  Ey (duayı) en iyi kabul eden, ve (davet) en iyi kabul eden,
  Ey en iyi ünsiyet kuran ve kendisiyle en iyi ünsiyet kurulan,
  Ey en iyi arkadaş olan ve en iyi arkadaş olunan,
  Ey en iyi maksud olan ve en iyi aranan,
  Ey en iyi seven ve en iyi sevilen!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  96.

  Ey kendisine dua edene icabet eden,
  Ey kendisine itaat edeni seven,
  Ey sevdiğine yakın olan,
  Ey kendisinden korunma dileyenleri gözeten,
  Ey kendisine ümit bağlayanlara kerim olan,
  Ey emrine itaatsizlik edene hilim ve sabırla davranan
  Ey azametiyle birlikte rahim olan,
  Ey hikmetiyle birlikte azametli olan,
  Ey ihsanında kadim olan
  Ey kendisine müştak olanlardan haberdar olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  97.

  Allah'ım ben, ismin hürmetine sana el açıyor, (hacetimi) senden dileniyorum;
  Ey sebepleri takdir buyuran,
  Ey (kullarını iyiliğe) teşvik eden,
  Ey (kalpleri) halden hale değiştiren
  Ey (alemdeki işleri) takip eden, (alemdeki işleri) düzene koyan,
  Ey (kullarını) korkutan,
  Ey (kullarını) sakındıran,
  Ey (unutulanları) hatırlatan,
  Ey (alemdeki güçleri) ram eden, elinde tutan,
  Ey (durumları değiştiren!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
  98.

  Ey (her şeyi icat etmeden) bilen,
  Ey verdiği söze sadık kalan,
  Ey lütuf ve merhameti aşikar olan,
  Ey emri (her zaman) galip gelen,
  Ey kitabı sağlam olan,
  Ey kaza ve hükmü kesin olan,
  Ey Kur'an'ı yüce olan,
  Ey saltanatı kadim ve ezeli olan,
  Ey fazl-ü keremi (bütün mahlukatı) kapsayan,
  Ey arşı azametli olan!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  99.

  Ey bir (şeyi) işitme kendisini diğer bir işitmeden alıkoymayan,
  Ey bir fiili yapması kendisini başka bir fiili yapmasına engel olmayan,
  Ey bir söz kendisini başka bir sözden gafil kılmayan,
  Ey (kullarından) birisini isteği o'nu başka (birisinin) isteğiyle karıştırmasına vesile olmayan,
  Ey hiç bir şeyin, kendisini başka bir şeyi (görmesine, bilmesine) engel olmayan,
  Ey ısrarla istekte bulunanların ısrarı kendisini usandırmayan,
  Ey kendisini arzulayanların son ve en büyük arzusu,
  Ey ariflerin himmet ve gayretlerinin en son noktası olan,
  Ey arayanlar en son talepleri olan,
  Ey alemlerde bir zere dahi kendisine gizli kalmayan
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!

  100.

  Ey (günahlarla ceza vermede) acele etmeyen hilim ve sabır sahibi,
  Ey cimrilik yapmayan cömert,
  Ey verdiği vaade hilaf etmeyen sadık,
  Ey bağıştan bıkmayan, usanmayan karşılıksız bağış ve ihsan sahibi,
  Ey (hiç bir zaman) mağlup olmayan Kahir,
  Ey (hakkıyla) vasfedilemeyecek azametli,
  Ey (asla) haksızlık yapmayan Adil
  Ey (hiç bir zaman) fakirleşmeyen Gani,
  Ey (asla küçülmeyen büyük,
  Ey gaflete düşmeyen koruyucu!
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan; imdat! imdat! Kurtar bizi ateşten
  Ey Rabbim!"
  Münezzehsin sen,
  Ey kendisinden başka bir ilah olmayan...
  Kurtar bizi ateşten ey Rabb'im!
 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Bu Sitede Ticari Faaliyet Yürütülmez