Hoşgeldiniz.

Yeni Bebek isimleri En Güzel Bebek İsimleri 2019 Bebek İsimleri ve anlamları Erkek ve kız bebekler için isimler ve anlamları aşağıda listelenmiştir. Erkek Bebek İsimleri
 • 5 üzerinden 5.00   |  Oy Veren: 126      

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Bebek İsimleri 2019

  Sponsorlu Bağlantılar
  Yeni Bebek isimleri
  En Güzel Bebek İsimleri

  2019 Bebek İsimleri ve anlamları

  Erkek ve kız bebekler için isimler ve anlamları aşağıda listelenmiştir.

  Erkek Bebek İsimleri

  A
  Acun: Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren
  Afşar: Eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han'ın oğullarından birinin adı, Türkmenlerin bir boyunun adı.
  Ağa: Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse
  Ağca: Rengi beyaza yakın, beyazca akça,
  Aka: Büyük, saygıdeğer kimse,ağa
  Akabey: Varlıklı kimse, ağa ve bey
  Akad: Mezopotamya'da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ad, iyi ad
  Akalp: Ak yiğit, ak er, temiz yiğit
  Akan: Akıp gitmekte olan
  Akant: Beyaz yemin, ak yemin
  Akarca: Akıp giden su, akan su, akarsu
  Akarsel: Akıp giden sel.
  Akata: Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata
  Akay: Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey Türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verilen ad, ağa
  Akba: Sazlık, bataklık, ağba
  Akbaran: Ak güç
  Akbatu: Temiz ve güçlü
  Akbatur: Namuslu ve yiğit
  Akcan: Temiz can
  Akdemir: Dövme demir
  Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz
  Aker: Namuslu yiğit
  Akergin: Ak ve olgun
  Akgüç: Namuslu ve güçlü
  Akgün: Aydınlık gün, mutlu gün
  Akhan: Ak soylu han
  Akıman: Eli açık, yiğit, yiğit kimse
  Akın: Düşman ülkelerine yapılan saldırı
  Akınalp: Akın yiğidi
  Akıner: Ekın eri, akın yapan er
  Akıntan: Tan vakti, tanyeri ağarırken yapılan akın
  Akkor: Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş
  Akköz: Ak renkte göz, ak kor
  Akman: Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı
  Akmeriç: "Ak gibi Meriç" duru sulu meriç
  Aköz: Özü ak, temiz,
  Akpolat: Ak çelik, Manas Destanı'nda geçen bir ad
  Aksal: "Sal" ile "ak"tan oluşmuş bir ad
  Aksan: Temiz, lekesiz ün
  Aksel: Beyaz sel
  Akşit: Işıklı yüz, aydınlık yüz, Güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu
  Aktan: Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık
  Aktaş: Beyaz taş, kireçtaşı
  Akün: Iyi ad, temiz ad, temiz ün
  Alatan: Güneş'in doğuşundan önceki vakit
  Alaz: Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili, yalaz, yalım alev
  Alçın: Al, kırmızı, kırmızıya çalan küçük bir kuş
  Algan: Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren
  Algın: Sevdalı, tutkun, aşık, güçlü, dolgun, keskin,güzel
  Alhan: Al renkli prens
  Alkan: Kızıl kan
  Alkım: Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı
  Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın
  Alkun: El gün, herkes
  Ali: Yüce, yüksek, ulu. Hz. Muhammedin'in damadı, dördüncü halife.
  Alp: Yiğitler yiğidi yiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit
  Alpagut: Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit
  Alpağan: Yiğit
  Alparslan: Yiğit arslan, kahraman aslan
  Alpay: Yiğit Ay, yiğit ve Ay gibi güzel
  Alpdemir: Yiğit ve demir gibi
  Alpdoğan: Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan
  Alper: Yiğit er, yiğit kişi, babayiğit, yiğit erkek
  Alperen: Yiğit ve ermiş kişi
  Alphan: Yiğit han
  Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan
  Alsan: Ünlen, san, al tanın
  Altan: Kızıl şafak, kızıl tan, altın, Tatar hanlarına verilen bir unvan
  Altaner: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak
  Altay: Altın, yüce dağ, Orta Asya'daki Tanrıdağı, Tiyanşan Dağları, Asya'da bir Türk budunu
  Altuğ: Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu
  Altunç: Kızıl tunç
  Altuner: Çok değerli kimse, altın yiğit
  Anı: Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra
  Anıl: sakin,ağır, amaç, her zaman an
  Ant: Tanrı'yı, kutsal bilinen şeyleri tanık göstererek yapılan onama ya da yansıma, söz verme
  Aral: Asya'da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar
  Aran: Ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak
  Aras: Doğu Anadolu'da bir ırmak, Erzurum'a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal
  Arat: Yürekli kişi, yüreklilik
  Arca: Çam, çam ağacı, temiz
  Arda: Sonra gelen, öndekinden sonra, yere dikilen nişan değneği, ardıl Meriç Irmağı'nın Edirne yöresinde sağdan aldığı en önemli kolun adı, Arda Çayı, Uygur yazıtlarında da ad olarak geçer.
  Ardıl: Arkadan gelen, sonra gelen (ilk ya da birkaç çocuktan sonra doğan), öncekinden sonra, ardından gelen
  Arhan: Temiz han, temiz yönetici, yiğit han.
  Arı: Katışık olmayan, temiz, çiçeklerden bal yapan, iğnesiyle sokan böcek,
  Arıca: Temizce arı gibi
  Arıcan: Temiz kimse
  Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan
  Arman: Dürüst ve temiz kişi
  Arın: Temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş
  Arınç: Erinç, huzur, barış
  Arkan: Arı kan, temiz kan, soylu kan
  Arkın: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin
  Arkut: Temiz ve uğurlu arı ve kutlu
  Armağan: Birine karşılıksız olarak verilen ödül
  Arman: İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan
  Arol: Arı ol, çalışkan ol
  Arslan: Aslan
  Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı
  Artunç: Arı tunç, katışıksız tunç
  Aşkın: Çok, fazla, üstün, üzüm bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesiz uzantılar
  Ata: Baba, dede,soyun büyüğü.
  Atabey: Saygıdeğer kimse, Seçuklular döneminde bir ünvan
  Atacan: Hoşgörüsü olan kimse, babacan
  Atahan: Büyük yönetici, ata durumundaki han
  Atak: Atılgan yiğit, yürekli
  Atakan: Atalardan gelen kan
  Atalay: Benim atam
  Ataman: Ata, ata kişi, başkan bağbuğ
  Atıl: İleri doğru fırla
  Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı
  Atınç: "Sevinç" "Övünç" gibi sözcükler örnekleşerek "atmak" eyleminden yapılmış bir sözcük
  Ayaz: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk
  Aybars: Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (Hun İmparatoru Attila'nın amcasının adı)
  Ayberk: Ay kadar güzel olan
  Aybora: Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, Ay ve fırtına
  Aydın: Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, Ay ışığı bulunan gece, Ege Bölgesi'nde bir il
  Ayhan: Oğuzları oluşturan sağ kol Bozokların inadığı üç gök Tanrısından biri ve Oğuz Han'ın oğlu
  Aymete: Ay ve Hun İmparatoru Mete'den oluşmuş bir ad
  Aypolat: Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam
  Aytun: Ay ve gece, Aylı gece
  Aytuna: Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli
  Aytunca: Ay gibi güzel ve Tunca Irmağı gibi görkemli
  Aytunç: Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam
  Azrak: Çok az bulunur, değerli

  B

  Bahadır: Yiğit, batur
  Balamir: M.Ö. 475 yıllarında Don Irmağı'nı geçerek Rusya'yı alan, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı
  Balkır: Işıl ışıl parıldar, ışık saçar
  Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek
  Baranalp: Güçlü yiğit
  Baransel: Güçle ilgili, güçlü sel
  Barçın: Süslü ipekli kumaş
  Barın: Güç, baran; Moğol döneminde Orta Asyada'ki büyük Türk boylarından birinin adı
  Barış: Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması
  Barkın: Görmek, gezmek ereğiyle yolculuklar yapan kimse, gezgin
  Barlas: İyi savaşa, savaşçı yiğit
  Bartu: En eski Türk hanlarından birinin adı
  Bartunç: Güçlü tunç
  Başar: Gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş
  Başaran: Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren Ereğine ulaşan
  Başer: Başta gelen kimse, başta gelen er
  Başhan: Hanların başı
  Batı: Güneş'in battığı yön
  Batıbek: Batı beyi
  Batıhan: Batının sultanı, hanı
  Batu: Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön
  Batuhan: Bkz. Batuğhan
  Batur: Alp, yiğit, yürekli, bahadır
  Baturalp: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
  Baturay: Hem yiğit hem Ay gibi olan
  Baybars: Eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit Türk Memluk İmparatorluğu'nun dördüncü sultanının adı
  Baybora: Hem zengin hem fırtına gibi
  Bayhan: Zengin han
  Baykal: Yaban atı, Moğolistan'da büyük bir göl, deniz
  Baykam: Sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse
  Baykan: Soylu kimse, zengin ve soylu
  Baysal: Kavgası dövüşü olmayan ortamın hali, dirlik düzenlik bolluk durumu
  Baysan: Varlıklı ve ünlü
  Bediz: Açık, belli, görünen. 2.Süs
  Beha: Ender, zor bulunan
  Behir: Deniz
  Beker: Güçlü, kuvvetli
  Bekir: Sabah erken kalkan.
  Bektürk: Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan
  Bener: Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi
  Beran: Koç başı
  Berdan: Eşitliği sağlayan kimse
  Berge: İz
  Bergin: Güçlü, kuvvetli
  Berhan: Sağlam, güçlü kan 2.Güçlü komutan
  Berk: Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım
  Berkal: Sağlam, güçlü, sert ol
  Berkan: Parıldayış, şakıma
  Berkant: Bozulamaz yemin 2.Sağlam, güçlü 3. Orta Asya'da sıradağlar
  Berkay: Güçlü ve ay gibi
  Berke: Kamçı, kırbaç
  Berker: Güçlü, sağlam erkek
  Berkin: Çok kuvvetli 2.Pekiştirilmiş
  Berkkan: Geçmişi sağlam olan kimse
  Berkman: Kişiliği sağlam olan kimse
  Berksan: Adı, sanı sağlam bilinen
  Berksay: Sert kaya
  Berktan: Tanyeri gibi güzel ve güçlü
  Bertan: Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse
  Bilal: Suyla ıslatan; ıslaklık
  Bilan: Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri
  Bilge: Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı
  Bilgealp: Bilgili ve cesur kişi
  Bilgekağan: Bilgili ve savaşçı kişi
  Birant: Yemin, tek ant
  Bircan: Yekvücut
  Birkan: Aynı kandan, aynı soydan olan
  Birol: Bir tane olan
  Boğaçhan: Efsaneleşmiş Türk kahramanı. dede Korkut Öykülerinde adı geçen yiğit
  Bolat: Çelik gibi sert
  Bora: Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar
  Borahan: Sert hakan
  Boran: Rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı
  Buğra: Erkek deve
  Buğrahan: İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad
  Bulut: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi
  Burak: Hz. Muhammed'in Miraç'da bindiği atın ismi
  Burhan: Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt
  Burkay: Buruk ay
  Büke: Pehlivan 2.Bilgili, zeki kişi 3. Ejderha

  C

  Calp: Güçlü
  Can: İnsanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet
  Canberk: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam
  Caner: Yürekten sevilecek kimse
  Cankat: "Cana can kat katmak"tan buyruk, ailemize can katasın
  Cankut: Kutlu kimse, uğurlu can
  Canpolat: Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimsel
  Cantekin: Biricik can, can şehzade
  Ceyhun: Orta Asya'da bir ırmak
  Coşku: Olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan

  Ç

  Çaba: Bir işte iyi bir sonuca ulaşmak için harcanan güç
  Çağ: Başı ve sonu belli olan ve bir özellik taşıyan, kimi zaman birkaç
  Çağan: Mutlu gün, bayram
  Çağatay: Cengiz Han'ın oğlu
  Çağdaş: Aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır
  Çağıl: Çağ ile ilgili, çakıl
  Çağın: Çağda olan, çağa uyan, çağa uygun, çağın olan
  Çağlar: Çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar
  Çağlayan: Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan
  Çağman: Çağdaş kimse, çağın insanı
  Çağrı: Birini bir yere çağırma işi, çağırma, yırtıcı bir kuş
  Çakır: Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse
  Çelik: Su verilip sertleştirilen demir, polat
  Çetin: Istenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, Kolay olmayan, sert, sarp
  Çetinalp: Zorlu ve yiğit, sert yiğit
  Çevik: Kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı
  Çınar: Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç
  Çoker: Çok yiğit

  D

  Dalan: Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı
  Demir: Yeraltından çıkarılan, türlü iştekullanılan dayanıklı bir maden, bu madenden yapılmış olan
  Demiralp: Demir gibi sağlam yiğit
  Demiray: Demir gibi sağlam ve Ay gibi güzel
  Demircan: Demir gibi sağlam kimse
  Demirhan: Yakut Türklerinden olan Sular arasında tanrı sayılan ve dağ Başlarında oturduğuna inanılan kutsal ruhlardan biri
  Demirkan: Sağlam ve güçlü kan
  Deniz: Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su
  Denizhan: Ünlü Oğuz Destanı'na göre, Oğuz Han'ın altı çocuğundan En küçüğü, eski Türklerin inanışına göre doğa tanrılarından biri
  Deren: Tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen
  Derin: Dibi, yüzeyin ya da ağzından uzak olan, çok içten gelen ve içe işleyen kendi türünde son derecesine ulaşmış, derinliği olan
  Devrim: Kısa zaman içinde gerçekleştirilen ve olumlu yönde önemli niteliksel Değişimlere yol açan haraket
  Dikmen: Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, Yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka Ağaçların gövdeleri, dik olan yer
  Dilmen: Dil bilen kimse, dilci
  Dinç: Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı
  Dinçalp: Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit
  Dinçer: Güçlü er, güçlü kimse
  Dinçerk: Güçlü kuvvetli kişi
  Dinçtürk: Sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk
  Diren: Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı
  Dirlik: Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç
  Doğa: Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, Kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat
  Doğan: Küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, Akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin
  Doğanalp: Şahin ve yiğit yiğit kimse
  Doğanay: Ayın ilk günlerinde Ay, yeni Ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir
  Doğu: Güneş'in doğduğu yönden
  Doğuer: Doğu yiğidi
  Doğuş: Doğma, doğma biçimi, yaradılış
  Dolun: Dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın ondördü
  Dolunay: Yuvarlaklaşmış ay, dolgunlaşmış Ay, Ay'ın on dördü Çok güzel kimse, Ay gibi kimse
  Dora: Doruk
  Doruk: Dağların, tepelerin en yüksek noktası, tepe
  Durukan: Temiz kan, saf kan
  Durul: Berraklaş

  E

  Ediz: Değerli, ulu, yüce, yüksek
  Efe: Özellikle Batı Anadolu yiğidi, yiğit, zeybek, ağa, ağabey, kabadayı
  Efekan: Yiğit bir soydan gelen
  Ege: Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı
  Egemen: Yönetimini kendi gücüyle, dışardan denetime bağlı kalmadan Sürdüren, üstün, sözünü, geçiren
  Ekin: Tahılın tohum olarak tarlaya atıldığı andan başlayarak harman Oluncaya değin aldığı duruma verilen ad
  Emre: Dost, arkadaş, sevdalı, tutkun, ünlü, Türk ozanı Yunus'un adlarından biri
  Engin: Yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından Uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş
  Eralkan: Al kanlı yiğit
  Eralp: Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi,
  Eraltay: Altay dağlarından gelmiş yiğit
  Eray: Ay gibi yiğit
  Erberk: Sağlam, yiğit, sert yiğit
  Erbuğ: Yiğitler başı, komutan
  Erdağ: Dağ gibi er, dağ gibi yiğit
  Erdem: İyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer niteliklerin genel adı
  Erdin: Ereğine ulaştın; Tanrı yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın Yetiştin
  Erdinç: Dinç yiğit
  Erek: Ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek İstenen sonuç
  Erez: Buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki
  Ergin: Olmuş, olgunlaşmış yetişmiş
  Ergün: Erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar
  Erim: Bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi
  Erinç: Mutluluk içinde yaşama, dirlik
  Eriz: Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu
  Erk: Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik
  Erke: İşe çevrilebilen güç,
  Erkmen: Güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse
  Erkut: Uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit
  Erman: Er kişi, yiğit kişi
  Erol: Yiğit ol, erkek ol, er ol
  Ersan: Yiğit ünlü, er sanlı
  Ersin: "yiğitsin" "erkeksin" erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın
  Ertan: Güneş'in doğma zamanından az önce, şafaktan önce
  Ertaylan: Yiğit ve uzun boylu kimse
  Erte: Sonraki, gün; şafak sökme zamanı; herhangi bir işteki ilk başarı
  Ertekin: Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens.
  Erten: Erkek tenli
  Ertürk: Yiğit Türk, erkek Türk
  Erün: Yiğit diye tanınan, ünlü yiğit
  Eryiğit: Yiğit erkek
  Esen: Hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı
  Esener: Sağlıklı yiğit
  Esentürk: Sağlıklı Türk
  Eser: Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur
  Esmen: Esen yel gibi kimse
  Eti: M.Ö. 1900-1200 yılları arasında Anadolu'da büyük bir Uygarlık kurmuş olan Orta Asyalı bir ulus
  Evre: Bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların Her biri, alınan yol aşama
  Evren: Var olan her şey, bütün varlıkların oluşturduğu bütün, kainat, dünya
  Evrim: Ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme
  Ezgü: İyi kimse

  F

  Fatih: Fetheden
  Ferdi: Bireysel, tek başına.
  Ferhan: Sevinç, neşe. İyi haber karşısında verilen ödül. Güçlükleri aşıp bir yeri ele geçirme.
  Feridun: Tek başına, eşsiz.
  Ferit: Sıralanmış inci taneleri. Tek başına. Emsalsiz.
  Feyyaz: Berekeli, gür, verimli. Eli açık.
  Fırat: Bir nehir adı. Türkiye'den geçip Basra'ya dökülür.
  Furkan: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki herşeyi gösteren.

  G

  Gediz : Su birikintisi, gölcük, Ege Bölgesi'nde bir akarsu; adını bu akarsudan alan bir ilçe
  Gencer: Delikanlı, genç yiğit bkz. Gençer
  Genç: Yaşı ilerlememiş olan, yaşlı olmayan, canlı, dinç
  Gençalp: Genç yiğit
  Gençer: Delikanlı, genç yiğit
  Geray: Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay
  Giray: Uygun, yaraşır, eski Kırım hanlarının ünvanı
  Girgin: Herkesle çabucak ahbaplık, yakınlık kurabilen, sokulgan kimse
  Göğen: Gök, mavi, yeşillik
  Gökalp: Gök gözlü yiğit
  Gökay: Mavi Ay; gökyüzündeki ay
  Gökberk: Mavi ve gözlü ve sert
  Gökdeniz: Mavi deniz
  Göker: Gökyüzünün yiğidi, gök yüzlü erkek, mavi gözlü kimse
  Gökhan: Oğuz Han'ın oğlu
  Gökmen: Mavi gözlü ve sarışın kimse
  Göksagun: Mavi gözlü hekim
  Göksel: Gökyüzüyle ilgili
  Göktan: Mavi şafak, mavi tan
  Göktuna: Mavi Tuna
  Göktunç: Mavi gözlü ve tunç gibi
  Göktürk: 552-745 yılları arasında Orta Asya'da hüküm süren, Bumin Han'ca kurulmuş olan Türk devleti ve bu devletin halkından olan kimse
  Gönen: Mutlu ol, sevin
  Gönenç: Varlık, bolluk, mutluluk, sevinç
  Görkem: Gösteriş, görünüş, gürbüz, iyi gelişmiş, göz alıcı ve gösterişli olma hali, göz alıcılık, gösterişlilik
  Görkmen: Alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek
  Güçhan: Çetin han, güçlü han
  Güçkan: Güçlü soydan olan kimse
  Güçlü: Dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçer
  Güçlüer: Dayanıklı, zorlu yiğit, güçlü yiğit, sözü geçer yiğit
  Güçlütürk: Dayanıklı, zorlu Türk, kuvvetli Türk
  Gültekin: Tek gül, biricik gül, gül gibi güzel ve tek, gül şehzadesi
  Gün: Güneş'in yeryüzüne saçtığı ışık, gündüz, güneş
  Günal: Kırmızı Güneş, al Güneş
  Günalp: Güneş gibi ve yiğit
  Günay: Güneş ve ay, güneş gören yer, güney
  Günberk: Güneş gibi yakıcı ve sert
  Günce: Gün'e benzeyen, günü gününe tutulan, anıların yazıldığı defter
  Gündoğan: (Güneş doğarken doğan çocuklara konulan adlardan) Doğan güneş, doğan gün

  H

  Hakan: Eskiden Türk imparatorlarına verilen unvan. Kağan
  Hansoy: Han soylu, bey soyundan gelen
  Heper: Bütünüyle yiğit, hep yiğit, her zaman yiğit
  Hınçal: Öcünü onda koyma, öcünü al, öç al

  I

  Ilgar: Akın
  Ilgaz: Çankırı-Kastamonu arasında, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağlar topluluğu
  Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi
  Işıner: Işın saçan yiğit
  Işıt: (Işımak"tan buyruk) ışık ver, aydınlat
  Işıtan: Aydınlatan, ışık veren
  Işkın: Ağaçta yeni sürmüş dal, ince ve taze kal su
 2. Sponsorlu Bağlantılar
  İ

  İçöz : İçi özü olan

  İlbay: Bir ilin, bir obanın yöneticisi
  İlbey: Ülkenin beyi, Orhan Gazi döneminde bir salla Rumeli'ye geçen Türk savaşçılarından, Rumeli de bir çok yeri alan kişi
  İlbilge: Ülkenin, yurdun bilgesi
  İldeniz: Ülkenin, yurdun denizi
  İlkan: İran'da İlhanlılardan sonra kendi adıyla bir devlet kuran Türk
  İlke: (İlk çocuk için) kendisinden vazgeçilmeyecek ana düşünce, Uyulması gereken davranış kuralı
  İlker: (Doğan ilk erkek çocuk için) birinci yiğit, ilk yiğit, ilk erkek
  İlkut: Kutlu ülke, kutlu yurt
  İltan: Ülkenin ışığı
  İltay: Ülkenin yavrusu, çocuğu
  İltekin: Ülkenin şehzadesi
  İlter: Yurdu koruyan, yurdu savunan, yurdu kayıran, ülkesever, yurtsever
  İlteriş: Ülkeyi derleyip topralayan
  İmge: Düş, görüntü, tasarım
  İmre: Dost, arkadaş, ağabey
  İmren: ("İmrenmek"ten buyruk) beğenilen bir şeyin benzerini edinme İsteği, imrenme
  İnal: Güvenilir arkadaş, inanılır kimse, dost, inanca veren, inanılan, şehzade, prens, han
  İrtek: Erken doğan, er doğmuş

  J

  Jerfi : Derinlik

  K

  Kağan: Hanlar hanı, hakan, han, Orta Asya'da eskiden Moğol İmparatorlarına verilen unvan, İmparator
  Kanat: Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları
  Kandemir: Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir
  Kaner: Kanlı yiğit
  Kansu: Çerkez Memluk beyi, Çin'de bir il, Memluk Sultanlığının son Çerkez Sultanı
  Kaplan: Hindistan ve Afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde, Postu çizgili, kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan
  Kapkın: Ansızın yakalayıp alabilen, ısırıp parçalayan, hemen kapan, alan, kapgın, kapan
  Karaca: Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, Dağ keçisi, yaban keçisi, eti yenen bir kuş, (mecaz olarak)
  Karan: Karanlık
  Kartal: Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yıryıcı bir kuş
  Kaya: Büyük ve sert taş kütlesi, pek sert
  Kayatürk: Kaya gibi sağlam ve sert Türk
  Kayı: Osmanlıların kökeni olan Oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora
  Kayıhan: Güçlü kağan, sert han, sağlam han
  Kayra: Tanrı yardımı; Tanrı'dan ya da büyük bir kimseden gelen iyilik, kayırma, yardım, destek
  Keskin: Çok kesici, iyi keser, çok sert, çok etkili
  Kıraç: Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak
  Kıvanç: Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç
  Koçer: Koç yiğit, yiğitler yiğidi
  Koçhan: Yiğit kağan
  Konur: Kumral, kestanerengi, açık sarı, boz ile sarı arası, (renk) süslü, çalımlı, kimseyi beğenmeyen, gururlu, kahraman, yiğit
  Konuralp: Yiğitler yiğidi, onurlu yiğit
  Kor: İyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı
  Koralp: Kor gibi, kor ateş gibi yiğit
  Koray: Kor gibi kızarmış ay, kıpkırmızı ay
  Korcan: Kor ateş gibi kimse
  Korel: Kor ateş durumuna gelmiş el
  Korer: Kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek
  Korkmaz: Hiçbirşeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli
  Korkut: Dedem Korkut öykülerinin anlatıcısı sayılan kişinin adından; "korkutmak"tan buyruk
  Köksal: "Yerinden kolayca oynatılamayacak durumda yerleş!"kökünü derinlemesine sal" "kökleş yerleş" anlamında buyruk
  Kubilay: Çin'de "Yu-An" adıyla yeni bir hanedanlık kuran Moğol İmparatoru, Kubilay Han
  Kunt: Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert
  Kunter: Sağlam yapılı yiğit, sert yiğit
  Kurt: Sürülere saldıran, köpek türünden yırtıcı, yabanıl hayvan (mecaz olarak) işini iyi bilen, aldanmaz
  Kurtuluş: Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma
  Kutay: Iyilik getiren Ay, uğurlu Ay, kutlu ay, kutlu ve ay gibi
  Kuter: Iyilik getiren yiğit, kutlu yiğit
  Kutlay: Uğurlu Ay, kutlu Ay
  Kutlu: Iyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal
  Kutsal: Tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen; Dokunulmaması gereken; uğur getirdiğine inanılan Uğurlu, kutlu
  Kutsay: Uğurlu say
  Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren bir kimsenin tam karşısına düşen yön

  L

  Lacin: Bir cins şahin - Sarp, yalçın
  Lami: Sert, çatık kaslı veya Aslan
  Lema: Herseye gücü yeten
  Lemi: Becerikli, atılgan
  Levent: Dünya,varlık

  M

  Malkoç: Ünlü bir akıncı soy olan Malkoçoğullarının atası Malkoç Mustafa Bey'in adından
  Meriç: Bulgaristan'dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırları boyunca akraka Enez yakınlarında Ege Denizi'ne dökülen ırmak
  Meriçtan: Meriç Irmağı'nın şafağı, Meriç kıyısındaki sabah vakti
  Mert: Sözünün eri; yiğit bahadır, batur
  Merter: Sözünün eri; yiğit
  Mertkal: Her zaman mert olarak yaşa
  Mertol: Sözünün eri ol, yiğit ol
  Mete: Hun Türklerinin büyük hakanı, babası Teoman'ı öldürerek yerine geçti. (M.Ö. 209), otuz beş yıl Hun tahtında kaldı, Oğuz Han olarak da bilinir Moğol Moğolistan halkından. Moğollar Orta Asya'da bir kavimdi; çok eski Çağlarda Türklerle aynı kavimdendi. Cengiz Han'ın kurduğu Moğol İmparatorluğu tarihte ünlüdür.
  Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan, mesut
  Müren: Dereden büyük akarsu, çay, ırmak moran

  N

  Nart: Yürekli, yiğit
  Nayman: Sekiz; Batı Moğolistan'da yaşayan ve sekiz oymaktan oluşan Türk Topluluğu
  Nogay: 1280-1299 yılları arasında Tuna ve Dobruca Tarlalarının başı olarak saltanat süren, Hulagu Han'ca öldürülen kişi, Nogay Han
  Noyan: Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi
  Nurkut: Aydınlık sal, ışık ver
  Nursal: Aydınlık Sal, ışık ver
  Nuyan: Soylu kişi, noyan

  O

  Odil: O tatlı dil
  Olca: Savaşta ele geçirilen mal
  Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
  Olgaç: Olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili
  Oluş: Olma biçimi, var oluş
  Omay: Beğenilen, sevilen
  Ongu: Onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk
  Onur: Kişinin kendi öz saygısı, iç değeri, insanın kendine olan saygısı kibir çalım kurum
  Onuray: Onurlu ve Ay gibi güzel
  Oray: Kent üstüne doğan, Ay, kentli Ay
  Oskay: Neşeli, şen, sevinçli
  Oytun: Kuytu yer, beğenilen, güzel kuytu yer, kendisinde kutsallık bulunan, kutsal

  Ö

  Öcal: Sana yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al
  Ödül: İyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan
  Öğün: ("Övünmek'ten buyruk) kendi kendini öv, kendi kendini yücelt, övün
  Öğünç: Övünülecek şey, kıvanç, övünç
  Öke: Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi
  Ökmen: Akıllı, zeki
  Öktem: Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü
  Ökten: Güçlü, yiğit
  Önal: Önce davran, başa geç
  Önalan: Önce davranan, önde giden, başa geçen
  Öncel: Birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren
  Öncü: Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan
  Öncüer: Önde giden yiğit, öncülük eden yiğit
  Önder: Yol gösterici, kılavuz; büyük bir işte, toplumsal bir olguda önde giden, kendine başkalarını uyduran ve onları yöneten kimse, şef, lider
  Önel: Bir işin yapılması için verilen süre
  Öner: Önde gelen yiğit önde giden erkek
  Över: Bir kimsenin ya da bir şeyin iyiliklerini söyleyebilerek onun Değerini belirtir.
  Övgü: Övmek için söylenen güzel söz, övme
  Övün: Kendi kendini öv, kendini yücelt
  Övül: Başkasınca beğenil ve iyiliklerin söylensin
  Övünç: Bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç
  Özay: Özü Ay gibi
  Özbek: Yürekli, doğru, namuslu; Orta Asya'da yaşayan bir Türk boyu, Bu boydan kimse
  Özberk: Özü sert, özü sağlam
  Özcan: Bir kimsenin kendi öz canı olan
  Özdilek: İçten dilenen şey, içsel dilek
  Özdoğa: Özce doğaya benzeyen kimse
  Özel: Yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her Vakit görülenden ayrı, alışılmıştan, olağandan ayrı
  Özen: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme
  Özenç: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özenme işi, özen
  Özer: Özü yiğit, özce erkek, yiğit
  Özerk: Kendi kendini yöneten
  Özgen: Yapıp ettiklerinden hiç kimseye karşı sorumlu olmayan, özgür
  Özgü: Belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan
  Özgül: Pözü gül kimse; özellikle bir türle ilgili olan, o türe özgü olan
  Özgün: Hiç kimseye benzemeyen
  Özgür: Başkasının kölesi olmayan, eyleminde kimseye hesap vermeyen, hür
  Özinal: Özü inanç verici
  Özinan: Özü inandırıcı
  Özkan: Soylu kan
  Özler: Göreceği gelir, hasret çeker
  Özmen: Özlü kimse, içten kimse
  Özok: Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse
  Özol: Bir şeyin en güçlü bölümü ol, özü ol
  Özsel: Özü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel
  Özsoy: Özü temiz, soylu kimse
  Öztan: Gerçek şafakn
  Öztekin: Biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade
  Öztuna: Gerçek Tuna Irmağı
  Öztunç: Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç
  Öztürk: Gerçek Türk; özü Türk, öz Türk

  P

  Pamir: Orta Asya'da yükseltilerle dolu kütle, yayla
  Par: Çeşme; bahçe, gül bahçesi, alev
  Pars: Etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, Yırtıcı bir hayvan
  Pasin: Eski bir Türk oymağını adı
  Pekcan: Sağlam, dayanıklı can; güçlü can; çok cana yakın
  Peker: Sert yiğit, sağlam, dayanıklı yiğit, sıkı yiğit, çok yiğit, pek yiğit
  Pekin: Kuşkuya yer olmayacak denli kesin
  Pekiner: Pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit
  Pekşen: Çok şen
  Perk: Sağlam, güçlü, sert, berk
  Polat: Sertleştirilmiş demir, su verilmiş demir, çelik; çelik gibi sert
  Polatalp: Çelik yiğit
  Polathan: Çelik gibi sert han, çelik kağan
  Polatkan: Çelik kan, sağlam kan
  Pusat: Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah

  R

  Raci: Sezgi, anlayış, dikkat
  Rasin: Beyaz ay,dolunay
  Rasit: Dürüst, güvenilir
  Refik: Yüce,ulu
  Reha: Candan, cana yakın
  Renan: Kızıl kan
  Resat: Kahraman, cesur, savasçi
  Resit: Yigit,cesur
  Rusen: Sabah günes dogarkenki zaman
  Rüçhan: Orta Asya'da Tanri dağı,bir Türk boyu

  S


  Sağcan: Sağlıklı can, sağlıklı kimse
  Sağun: Saygıdeğer, kutsal kimse; hekim, doktor
  Sağlam: Dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş, bozulmamış; güvenilir, dürüst
  Salgır: Akarsu
  Salman: Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan
  Saltuk: Kendi başına bir varlığı olan; Doğu Anadolu'da kurulan
  Sanal: Ün kazan, ünlü ol
  Sanalp: Ünlü yiğit
  Sanberk: Ünü sağlam
  Sancar: Eski Türk adlarından; kısa kama
  Sançar: Sancar
  Saner: Ünlü yiğit, tanınmış kimse
  Sanlı: Çok tanınmış, herkesçe bilinenen, ünlü
  Saran: Çevresini kuşatan, çevreleyen; kollarının arasına alan; hoşa giden, beğenilen Sargın insanı saran, çeken, çekici; sevimli; candan, içten, yürekten, tutkun, istekli
  Sarp: Geçilmesi, çıkılması güç, çok dik
  Sarper: Dikbaşlı yiğit, sarp yiğit
  Sarphan: Sarp kağan
  Saruhan: Sarı kağan, sarı han; Saruhan, Selçuk uçbeylerindendi, Manisa'yı alarak Saruhanlı Beyliği'ni kurmuştu
  Savaş: Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem
  Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören
  Sayhan: Saygı gösteren kağan
  Sayıl: Kendini saydır, saygı gör, önemsen
  Seçen: Iyiyi kötüden ayıran, seçme işini yapan kimse
  Seçkin: Seçilerek en iyi diye ayrılan; benzerleri arasında göze çarpan; seçilmiş
  Seçkiner: Herkesçe beğenilen yiğit
  Sel: Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşarak önüne Gelen herşeyi alıp götüren taşkın su
  Selçuk: Küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; Selçuklulara adını veren Sultan Selçuk'tan
  Sencer: Halden bilen kimse; kale, hisar; Çağatay hanlarından birinin adı
  Sener: Sen yiğitsin
  Seren: "sermek" eylemini yapan; gemilerde yelken direği
  Sergen: Sergilenmiş olan, sergi; raf
  Sert: Kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan; hoşgörüsüz
  Seyhan: Çukurova'da Adana'dan geçerek Akdeniz'e dökülen büyük ırmak
  Seyhun: Orta Asya'da bir ırmak
  Sezgin: Sezme yeteneği olan kimse, sezici
  Somer: Katışıksız yiğit, tam yiğit
  Sona: Bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk
  Sonay: Artık ondan sonrası olmayan Ay; (mecaz olarak) son çocuk
  Soner: Artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek Çocuk, son yiğit
  Sorkun: Bir tür söğüt
  Soydan: Soylu, iyi bir soydan gelen
  Soyer: Soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit
  Soyhan: Soyu han olan, kağan soylu
  Soykan: Soylu kan
  Soylu: Öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan
  Sökmen: Selçuklular çağında Hasankeyf A rtuklu Beyliği'ni kuran
  Sönmez: Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar
  Sözen: Iyi ve güzel konuşan kimse
  Sözer: Iyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse
  Süalp: Asker yiğit
  Süer: Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit
  Sümer: Aşağı Mezopotamya'da bir bölge Sümer ülkesi; M.Ö. 400 Yıllarında bu bölgede devlet kuran bir türk kavmi

  Ş

  Şahin: Küçük kuşlarla beslenen, eğitilerek kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş sınıfı ve bu sınıftan bir kuş, doğan
  Şahinalp: Şahin gibi yiğit
  Şahiner: Şahin gibi yiğit
  Şan: İyi tanınma, ün
  Şanal: Adın her yanda duyulsun, ünün yaygınlaşsın, iyi ün sahibi ol
  Şanlı: Ünü yaygın, ünlü, iyi ün sahibi
  Şanlıbay: İyi ün sahibi ve varsıl kimse
  Şansal: Adını, şanını her yana duyur, şan ver
  Şanver: Ünün, şanın her yana yayılsın
  Şaylan: Kendini öven, övüngen; neşe saçan, sevinçli; ince, incelikli, nazik
  Şen: Yaşamından memnunluğunu davranışlarıyla gösteren, bunu çevresindekilere de yayan kimse, neşeli
  Şener: Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek
  Şenol: Her zaman neşeli ol
  Şensoy: Soyu şen kimse, şen soydan
  Şimşek: Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse
  Şölen: Eğlenmek ya da bir güzel olayı kutlamak için yapı

  T

  Tağalp: Dağ gibi yiğit
  Talas: Yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına
  Talay: Dal gibi ince, Ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz
  Talaz: Dalga, kasırga, fırtına.bkz. Talas
  Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
  Tamar: Bkz. Damar
  Tamay: Dolunay, ay'ın dolgun durumu
  Tamer: Bütünüyle yiğit, tam yiğit
  Tamerk: Tam güçlü, özerk
  Tan: Güneş'in doğmasından önceki zaman, şafak
  Tanalp: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
  Tanay: Şafak kızıllığının Ay'ı, şafak vaktinin Ay'ı
  Tanberk: Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse
  Tanbey: Şafak beyi, şafak vaktinin beyi
  Taner: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
  Tanerk: Şafak gücü; güçlü şafak
  Tangör: Şafağın doğuşunu gör
  Tanıl: Herkesçe bilin, ünlen, tanın
  Tanju: Yücelik, ululuk, Çinlilerin Türk hakanlarına verdiği unvan, Kağan, hakan, hükümdar. Bkz Tanyu
  Tankut: Uğurlu şafak vakti; şafak uğuru; kutlu şafak
  Tansel: Şafak vaktinin seli
  Tansoy: Şafak gibi güzel soydan kimse
  Tansu: Şaşkınlık verecek denli güzel şe, olağanüstü şey, insanları Hayran eden ve doğaüstü sayılan olay, mucize
  Tanyel: Şafak vaktinin yeli
  Tanyer: Şafağın doğduğu yer
  Taran: Tarla, geniş toprak, geniş yer
  Tarhan: Soylu kimse, bey varsıl kimse
  Tarkan: Eskiden bey, vezir gibi kullanılmış bir san; saygıdeğer kimse; Dağılmış bir durumda olan, karmakarışık, dağınık
  Taşan: Yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan
  Taşar: Kabına sığmaz, coşar, coşkun
  Taşkın: Taşmış bir durumda olan, coşkun; su baskını
  Taylan: Uzun boylu ve yakışıklı kimse
  Tekant: Tek yemin
  Tekay: Biricik Ay,
  Tekin: Bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade
  Teoman: Hun İmparatoru Mete'nin, yani Oğuz Han'ın babası
  Tınaz: Ot ya da saman yığını; ekin yığını, yığı
  Timuçin: Büyük Moğol İmaparatorluğu'nun kurucusu Cengiz'in asıl adı
  Timur: Demir; Timurlenk, aksak timur da denilen ünlü Türk-Moğol İmparatoru, yıldırım Beyazıt' tutsak eden kimse
  Tokcan: Doymuş kimse
  Toker: Gözü gönlü tok yiğit
  Tolga: Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık
  Tolonay: Dolunay, Ay'ın on dördündeki durumu
  Tolun: Dolgun, dolun, bedir
  Tonguç: Ilk çocuk; çocuk
  Toprak: Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik Cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış
  Toros: Anadolu'nun güneyinde, Akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ
  Toygar: çayırkuşu, tarlakuşu, torgay, turgay
  Tuna: Karaormanlardan doğup Karadeniz'e dökülen, Abrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı
  Tunacan: Sevgili Tuna, can Tuna
  Tuncel: Tunçtan yapılmış el
  Tuncer: Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam yiğit
  Tunç: Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince Benzeyen koyu kızıl alaşım
  Tunga: Alper Tunga adlı söylence yiğidinin adından biri; yiğit, güçlü; Kaplan türünden yırtıcı bir hayvan
  Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
  Türkcan: Can türk, sevgili Türk
  Türker: Yiğit Türk, er Türk
  Türkmen: Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse

  U

  Uca: Ulu, yüce, yüksek, erişilmez
  Uğur: İnsana iyilik getirdiğine inanılan doğaüstü güç ya da bir iyiliğin muştucusu sayılan herhangi bir belirti; iyilik kaynağı olan şey
  Uğuralp: Uğurlu yiğit
  Ulaş: ("Varmak, ardından koşup yetişmek" anlamına gelen "ulaşmak"tan Buyruk) yetiş, eriş
  Ulu: Çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük;
  Ulualp: Yüce yiğit, ulu yiğit
  Ulubay: Yüce ve zengin kimse
  Uluhan: Yüce kağan
  Umay: Hint Okyanusu adalarında bulunan güvercin büyüklüğünde Zümrüt yeşili kanatları olan, kemikle beslenen, üzerinde Uçtuğu kişiye zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan masal kuşu, devlet kuşu, devlet kuşu; tanrıça
  Umut: Ummaktan doğan iç erinci, umulan şey, ümit
  Ural: Asya'da bir sıradağ; bu sıradağlardan çıkıp Hazer Denizi'ne dökülen bir ırmak
  Utkan: Ateşli kan, od kan
  Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
  Uygar: Uygarlığın olanaklarından yararlanan ya da böyle olanakları olan bir ülkede yaşayan
  Uygur: VII. Yüzyılda Orta Asya'da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
  Uysal: Yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar
  Uzay: Bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk
  Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el
  Uzer: Becerikli yiğit

  Ü

  Üçer: Üç yiğit
  Ülgen: Ulu, yüce, yüksek, sağlam; iyilik tanrısı
  Ülkü: Kişiyi umut içinde yaşatan, ulaşılmaya çalışılan yüce dilek, amaç, erek
  Ünal: Ad sahibi ol, ünlen, tanın
  Ünalan: Ad sahibi olan, ünlenmiş kişi, ünü olan kimse, iyi ad sahibi
  Ünalp: Ünlü yiğit
  Ünay: Ünlü ve ay gibi kimse, ünü olan Ay
  Üner: Ünlü yiğit
  Ünlü: Herkesçe tanınan, ün salmış olan, tanınmış
  Ünol: Şan ol, ünlü ol
  Ünsal: Her yana adını duyur
  Ünver: Her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol, ünlen
  Ürkmez: Korkmaz
  Ürün: Doğadan elde edilen yararlı şey

  V

  Varan: Giden, varan
  Varlık: Var olan her şey; önemli, yararlı, değerli şey; var oluş; para Mal, mülk ve genel olarak zenginlik Varol her zaman yaşa
  Vural: Vurarak al, vurup al.
  Vurgun: Vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun

  Y

  Yağan: Yağış
  Yağız: Koyu buğday rengi, esmer
  Yağızalp: Esmer, yiğit, karayağız yiğit
  Yalaz: Ateş dili, ateşin her yana uzanan dili, yalım, alaz
  Yalazalp: Yalımlı yiğit, yalım gibi yiğit
  Yalçın: Düz, çıplak ve dik; düz, kaygan, sarp, dik
  Yalçıner: Sarp yiğit, dik yiğit
  Yalgın: Ilgım, serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek
  Yalım: Ateşin dili, alaz, yalaz, yalaza, alev
  Yalın: Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz
  Yalınalp: Katışıksız yiğit, sade yiğit
  Yalkın: Yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf
  Yalman: Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın
  Yamaç: Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı
  Yaman: İşbilir, kurnaz, becerikli
  Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses
  Yavuz: Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz
  Yavuzalp: Korkusuz yiğit, yaman yiğit
  Yenal: Yenerek al
  Yener: Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir
  Yengi: Üstün gelme, yenme, utku, zafer
  Yetkin: Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş
  Yıldıralp: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit
  Yıldıray: Parıldayan Ay, ışık saçan Ay
  Yıldırım: Büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik Boşalması, şimşek; Osmanlı İmparatoru Yıldırım Beyazıt'ın adından
  Yiğit: Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam
  Yiğitalp: Yiğitler yiğidi, erler eri
  Yiğitcan: Güçlü ve yürekli kimse
  Yöntem: Bir işte tutulacak yol, ereğe ulaşmak için tutulacak özenli yol
  Yurdakul: Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse
  Yüce: Yüksek, büyük, erişimez, ulu
  Yücel: Yüce bir duruma gel, yüceleş, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, Büyük ol, ulu ol
  Yüksel: Yükseklere çık, yücel; ilerle

  Z

  Zafer: Amaca ulaşma, başarı - Düşmanı yenme
  Zahit: Parlak yıldız
  Zahir: Zekeriya'nın oğlu olan peygamber - Allah lütufkardır anlamında
  Zekai: Zeka ile ilgili
  Zekeriya: Erkek - Bir peygamber
  Zeki: Çabuk anlayan, kavrayan
  Zeynel: Zenelabidin'in kısaltılmışı
  Zihni: Akılla ilgili
  Ziya: Aydınlık, nur
  Zobu: Itiyarı, delikanlı; hovarda
  Zorlu: Güçlü; tuttuğunu koparan
  Zobu: Itiyarı, delikanlı; hovarda
  Zorlu: Güçlü; tuttuğunu koparan 3. Kız Bebek İsimleri

  A


  Akcan: Ak yaşam; temiz ruhlu kişi, ak tenli ve cana yakın akça pakça sevgili
  Aksel: Ak renkte sel
  Aksen: Sen aksın, kirlenmemişsin, temizsin
  Aksu: Ak renkli su, köpüren su; Anadolu'da kimi akarsuların adı.
  Akün: Iyi ve temiz ün
  Ala: Alaca, karışık renkli açık kestane rengi, ela
  Alanur: Alacalı ışık, ala ışık
  Alçin: Al renkli küçük bir kuş
  Alev: Yanan ve ışık veren şeylerin türlü biçimlerde uzanan dili, alaz, yalım
  Algül: Al renkli gül kırmızı gül
  Algün: Al renkli Güneş kırmızı güneş
  Alım: Gözü gönlü çeken nitelik,çekicilik, gönül çelen güzellik, albeni
  Alkım: Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla Oluşan yedi renkli görüntü, gökkuşağı ebemkuşağı
  Almıla: Al elma
  Anatolya: Türkiye'nin Asya kıt'asında bulunan topraklarına verilen ad,Anadolu.
  Yunanca-Anatolia, güneşin doğduğu yön .
  Anıl: "Sözü edilmek ya da düşünülmek" demek olan "anılmak" eyleminin buyurma kipinin ikinci tekil kişisi; "daima anılasın" dileğinide içerir.
  Asena: Dişi kurt; güzel kız
  Aslı: Kerem ile Aslı adlı halk öyküsünün kadın kahramanı
  Aslıhan: Kerem'in sevgilisi Aslı'nın bir başka adı
  Aslım: Soyum sopum, kökenim; benim olan Aslı
  Asu: Azgın ve huysuz at
  Aşkım: Sevdiğim, sevgilim
  Aşkın: Benzerlerinden üstün olan, çok, fazla üstün, aşan, geçen; üzüm bağ ve asmalarında Yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız uzantılar, filiz, ışkın.
  Ateş: Odun, kömür, ot gibi özdeklerin yanmasıyla ısı ve ışığın birlikte belirlemesi; Tutuşmuş olan nesne
  Ay: Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi
  Aybike: Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.
  Ayca: Ay gibi, yüzü Ay gibi güzel olan
  Aycan: Ay gibi güzel insan
  Ayça: Ay'ın, ilk günlerinde aldığı yay biçimi, Ay'ın ilk günlerindeki Görünüşü, yeni ay, hilal
  Ayda: Gülgillerden, dere kıyılarında, çayırlarda yetişen bir bitki; şaşma üzülme, İsteklendirme, bilirir bir ünlem
  Aydan: Ay gibi güzel, Ay'dan yapılmış
  Aydeniz: Ay ile denizsin
  Aygül: Ay ve gül gibi güzel
  Aygün: Ay ile Güneş
  Ayla: Ay'ın ve kimi yıldızların çevresindeki görülen ışık çemberi, aylin
  Aylan: Açık alan
  Aylin: Ay'ın ve kimi yıldızların çevresinde görülen ışık çemberi, ayla,
  Aynur: Ay gibi ışık saçan, Ay ışığı
  Ayperi: Ay ve peri gibi, çok güzel
  Aysan: Ay gibi güzel san
  Aysel: Ay ile selden oluşmuş
  Aysın: Ay gibisin, Ay kadar güzelsin
  Aysun: "Sunmak"tan "sun" buyruğu ile Ay'dan oluşmuş bir ad, Ay'ı sun
  Aysuna: Ay gibi güzel yaban ördeği
  Ayşan: Şanı Ay gibi parlak olan, görkemli, parlak
  Ayşen: Ay gibi güzel ve şen, şen Ay
  Ayşıl: Ay ışığı
  Ayşın: Ay ışını
  Ayten: Ay gibi güzel ten, güzel tenli
  Aytolun: Ay'ın en dolgun evresindeki durumu, dolunay
  Aytuna: Gökteki ay ile Tuna Irmağın'dan oluşmuş bir ad
  Aytül: Ay'ın tüllü Ay ile tül, Ay tülü
  Ayzıt: Türk söylencebiliminde güzellik tanrıçası, ödüllendirici tanrıça

  B

  Balcan: Bal gibi can, tatlı can
  Baldan: Bal gibi tatlı, baldan yapılmış
  Balım: "Benim balım" bal gibi tatlım
  Başak: Ekinlerin, taneleri taşıyan kılçıklı başı
  Bediz: Açık , belli, görünen; süs bezek, bedis
  Begüm: Hanım, hanımefendi, saygıdeğer kadın
  Belen: Iki dağ arasından geçen yol, geçit; tepe, yüksek yer, üzeri yassı tepe
  Belgin: Kesin olarak belirlenmiş olan, belirgin açık
  Belgün: Belli, belirli gün
  Beliz: Işaret ve iz nişan ve iz
  Benan: Beni an beni unutma
  Benay: Ben Ay'ım Ay gibiyim
  Bengi: Ölümsüz, sonsuz, sonsuza dek sürecek olan, hiç ölmeyecek olan
  Bengisu: Ölümsüzlük suyu, içene ölümsüzlük vereceği söylenen söylencesel
  Bensu: Ben su gibiyim, güzelim
  Beren: Koyun yavrusu, kuzu; güçlü; tanınmış
  Betül: Erkek eli değmemiş, erkekten uzak yaşayan, namuslu kadın
  Bezen: Bezek, çok göze çarpan süs.
  Bike: Evlenmemiş, çocuk doğurmamış, erden
  Bilge: Çok ve sağlam bilgili, bildiğini kendisi ve başkaları için en yararlı bir biçimde kullanabilen, geniş ve derin bilgili
  Bilgül: Bil ve gül, "bilirsen gülersin, mutlu olursun"
  Bilgün: "Günü bil"
  Binnaz: Bin türlü naz eden, bin tane naz
  Bircan: Biricik ve cana yakın
  Birce: Biricik, bir tanecik
  Birgül: Bir tek gül
  Birim: Bir niceliği ölçmek için kendi türünden seçilen örnek ve değişmez parça; birtanem, biriciğim
  Biriz: Bir tekiz
  Birsel: Bir sel gibisin, bir selsin
  Burcu: Güzel koku, ıtır
  Burcum: Güzel koku; burcu
  Burçak: Taneleri hayvan yemi olarak kullanılan, mercimeğe benzeyen bir bitki
  Burçin: Dişi geyik, bozçin, bürçin
  Büklüm: Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka ya da kat kıvrım
  Büyüm: Benim büyüm

  C

  Canal: Güzelliğinle canlar yak
  Candan: Içten, yürekten
  Cankat: Mutluluk getiren cana can kat
  Canöz: Canın özü, yaşamın özü
  Cansen: Can sensin
  Cansın: Tatlısın, sevgilisin
  Cansun: Güç sun, canlılık sun
  Ceren: Çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan
  Ceylan: Çölde yaşayan, geyik türünden, gözlerinin güzelliğiyle ünlü, çok hızlı koşan, ince bacaklı, çok güzel bir hayvan, ceren

  Ç

  Çaba: Bir işi yapmak için harcanan güç
  Çağ: Belirli bir özelliği göz önünde tutularak ele alınan zaman bölümü
  Çağıl: Çağ ile ilgili, çağdaş; çakıl, "çağıl çağıl" ikilimesinden biri
  Çağın: Şimşek, yıldırım
  Çağla: Erik, kayısı ve özellikle bademin taze yemişi, ham yemişi
  Çağlayan: Akarsuyun, yüksekten çağıltılarla, köpürerek döküldüğü yer
  Çığıl: Başa takılan altın
  Çiçek: Bitkinin, genellikle güzel, kokulu, renkli bölümü
  Çiğdem: Türlü renklerde çiçek açan bir kır bitkisi
  Çiler: Güzel ötüşlü, bülbül gibi çileyen
  Çimen: Doğal olarak biten çim, yeşillik
  Çise: Çiseleyen yağmur damlası
  Çisem: Çise

  D

  Dal: Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
  Damla: Yağmur ya da bir sıvanın, çok küçük, yuvarlak biçimli parçası
  Defne: Defnegillerden, anayurdu Anadolu olan ve özellikle Ege Bölgesin'nde bol yetişen yaprakları güzel kokulu, yaz kış yeşil kalan bir ağaç
  Demet: Ekin, çiçek gibi bitkilerin birkaçının yada bir bölümünün bir arada bağlanmış biçimi
  Deniz: Yeryüzünün büyük bir bölümünü örten, derin ve çok geniş tuzlu su
  Derin: Dibi yüzeyinden yada ağzından uzak olan, derinliği olan; Çok içten gelen ve içe işleyen
  Devrim: Kısa zaman içinde, olumlu yönde önemli niteliksel değişmelere yol açan devinim
  Dicle: Kaynağı kuzeydoğu Anadolu'da bulunan, ülkelerimizden sonra Irak topraklarından
  geçerek denize dökülen büyük ırmak
  Dilek: Dilenilen şey, istek
  Diren: Harmanda sapları yaymaya yarayan uzun çatallı ağaçtan yapılmış araç
  Diril: "Dirilmek"ten buyruk; el dokuması bez
  Dirim: Canlılık, dirilik, sağlık, yaşam
  Doğa: Canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlığın tümü; Kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç; yaratılış
  Doğu: Güneş'in doğduğu yön
  Dolunay: Ay'ın dolun durumu, Ay'ın bütünüyle parlak olduğu zamanki hali, Ay'ın her ayın ortalarında aldığı dolgun görünüm
  Doruk: Bir dağın, bir tepenin, yüksek bir yerin, tepesi, en yüksek yeri
  Duru: Bulanık olmayan, açık, temiz
  Durugül: Arı duru ve gül gibi güzel
  Durusu: Bulanık olmayan, dalgasız, pırıl pırıl ve dibi görünen su; temiz su
  Duygu: Iyi ve güzel şeyleri sevebilme, onları duyumsayabilme yeteneği; Anımsanacak duyuş; gönülden uyanan yankı ya da tepki; duyumsama

  E

  Ece: Kral karısı ya da krallığı yöneten kadın, kraliçe; (mecaz olarak) türdeşleri arasında üstünlüğü, yeteneği olan kadın, güzel kadın
  Ecem: Benim olan ece, kraliçem
  Ekim: Toprağa tohum ekme işi, ekmek eylemi ve biçimi (Ekim ayında doğan çocuk için)
  Ekin: Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya değin aldığı durumun tümüne verilen ad; buğday
  Ela: Sarıya çalan kestane rengi, ala
  Elçim: Deste, demet, tutam
  Enginsu: Açık deniz
  Erenay: Yetişip gelen Ay
  Erensu: Ermiş gibi ve su gibi aziz olan
  Ergül: Erken açmış gül; erken gülesin, erken mutlu olasın
  Esen: Vücutta hiçbir eksikliği olmayan, sağlıklı; sağlığı yerinde olan esmekte olan yel
  Esin: Içe doğan şey, bir şeyi yaratmaya yönelten güzel duygu; tatlı tatlı esen yel, esinti
  Esmen: Esici,esen
  Eti: Anadolu'da milattan önce 1900-1200 yılları arasında egemen olan, büyük uygarlık kuran Orta Asyalı bir ulus, Hitit
  Evrim: Kendiliğnden oluşan değişim, dönüşüm
  Evşen: "Evi şenlendiren", "evin neşesi, şenliği
  Eylem: Bir değişiklik doğurabilecek etkili davranış; yapılan iş
  Eylül: Yılın dokuzuncu ayı
  Ezgi: Belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi uyumlu ses; müzikli ses, şarkı, türkü
  Ezgü: İyi kimse

  F

  Filiz: Yeni sürmüş körpe dal; dal haline gelmiş körpe tomurcuk
  Funda: Çalı görünüşünde ve çok çeşidi olan bir bitki, süpürge otu

  G

  Gelincik: Kırmızı ve büyük çiçekli bir kır bitkisi
  Gizem: Açıklanamayan ya da çözülemeyen soru, aklın çözemediği, erişemediği şey
  Gonca: Henüz açılmamış, tomurcuk
  Goncagül: Açılmamış gül, tomurcuk gül
  Gökben: Mavi benli
  Gökçe: Mavi gözlü, mavice
  Gökçen: Güzel; yiğit; mavi gözlü, gökmen
  Gökmen: Güzel; yiğit; mavi gözlü sarışın
  Göksel: Gökle, gökyüzüyle ilgili
  Göksen: Sen göksün
  Göksu: Mavi su
  Gökşen: Mavi gözlü ve şen

  H

  Hepgül : Yaşam boyu gül, yaşam boyu mutlu ol, mutluluk içinde yaşa
  Hepgüler : Hiç durmadan güler, boyuna güler, her zaman güler; yaşamboyu mutlu olur

  I

  Ilgaz: Çankırı-Kastamonu arasında, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağlar topluluğu
  Ilgım: Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanıltısı, güneş ışınlarının eğilmesiyle ilgili, gözü yanıltan bir doğa olayı, serap
  Ilgın: Beyaz ya da pembe çiçekli, çok hafif yapraklı bir ağaçcık (genellikle küçük akarsu kıyılarında bulunur)
  Irmak: Akarsuların en büyüğü
  Işık: Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç; nesneleri görmemize yarayan fiziksel erke; Güneş ve benzeri bir kaynağın yaydığı aydınlık
  Işıl: Pırıltı, parlaklık, ışık, aydınlık
  Işılay: Işıldar ışık verir, pırıldar, şavkır, ışıl ışıl yanar, ışık saçar
  Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi
  Işınsu: Işın saçan su, ışıklı su, ışıklı su, parıldayan su, pırıl pırıl su

  İ

  İçim: Bir yudumda içilecek miktar; bir şey içilirken alınan tat çok güzel çok alımlı, çok çekici demek olan bir içimsu deyimindede geçer
  İldeniz: İldenizoğulları Devleti'ni kuran Türk büyüğü, ülke denizi
  İlgi: İki şey arasındaki bağıntı, bağ, ilişki; bir şeye karşı duyulan bilme isteği
  İlkay: Ay'ın ilk günlerindeki durumu
  İlkcan: Genellikle ailenin ilk doğan çocuğuna verilen bir ad, ilk sevgili
  İlke: Kendisinden vazgeçilemeyecek ana düşünce, uyulması gereken davranış kuralı
  İlknur: İlk ışık
  İlkyaz: Kıştan sonra gelen güzel mevsim, ilkbahar
  İlter: Yurdu koruyan, yurdu savunan, yurtsever
  İmge: Düş, hayal, görüntü, tasarım
  İnce: İnce yapılı; kalınlığı az olan; düşünce, davranış bakımından incelik gösteren
  İnci: İstiridye ve benzeri kabuklu deniz hayvanlarını içinden çıkan, süs eşyası olarak kullanılan, sedef renginde, çok değerli, yuvarlak ve sert tanecik
  İpek: İpekböceğinin kozasından çıkarılan çok ince ve parlak tel; bu tel ile dokunmuş (kumaş) ince ve yumuşak
  İzgi: İyi, güzel, doğru, akıllı, zeki

  J

  Jale: Gece olusup, sabah çiçeklerin üzerinde görülen damlacik, çiğ
  Jalenur: Parlayan, ışıldayan çiy
  Julide: Karışık, karmaşık - Derinlik 4. K


  Kanat: Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları

  Karaca: Geyik türünden, boynuzları, küçük ve çatallı bir av hayvanı, dağ keçisi yaban keçisi
  Kıvılcım: Yanmakta olan maddeden sıçrayan küçük ateş parçası
  Kutlu: Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, kutsal
  Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön

  L

  Lale: Yaprakları, uzun, çeçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte, güzel bir süs bitkisi ve onun çiçeği
  Leman: Parıldayan, parıltı
  Lerzan: Titreyen, titrek, parıldayan titrek ışık
  Leyla: Gece, uzun ve karanlık gece

  M

  Maral: Dişi geyik, meral
  Maviş: Ak tenli ve mavi gözlü
  Meltem: Yazın karadan denize doğru esen ve tatlı bir serinlik yapan Mevsim yeli
  Meral: Dişi geyik, maral
  Meriç: Bulgaristan'dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra, Türk-Yunan sınırı boyunca akarak Enez yakınlarında Ege Denizi'ne dökülen ırmak
  Mine: Maden eşya üzerine işlenen renkli sır tabakası, çok ince nakış
  Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan
  Müge: Çan biçiminde ak çiçekler açan bir süs bitkisi,ünçiçeği

  N

  Naz: Kendini sevdirme davranışı, nazlanma, cilve
  Nazlan: Naz yap, cilveli ol
  Nazlı: Naz yapan, cilveli, işveli
  Nazlım: Naz yapanım, işvelim, cilvelim, benim nazlım
  Neşe: Üzüntüsü olmamaktan doğan ve dışa vurulan sevinç
  Nice: Ne kadar, ne denli, nasıl, oldukça çok
  Nil: Afrika'da Viktorya Gölü'nden çıkıp Mısır'ı baştan başa geçerek Akdeniz'e dökülen büyük ırmak
  Nilay: Nil ve Ay, Nil'e ışıklarını saçan Ay
  Nilgün: Nil ile Güneş, Nil Güneş
  Nilüfer: Durgun sularda yetişen, yaprakları yuvarlak ve geniş beyaz, sarı, mavi, pembe, çiçekli bir bitki
  Nur: Aydınlık, parıltı, ışık
  Nurcan: Işık ile can, ışık ile yaşam, aydınlık yaşam
  Nurdan: Işıktan yapılmış
  Nurperi: Işıktan yapılmış ve peri kadar güzel; güzel ışıklı peri
  Nursel: Işık, ışıktan yapılmış sel
  Nurseli: Işık seli
  Nursen: Işık sensin, sen ışıksın
  Nurşen: Işıklı ve şen, aydınlık ve yaşamından memnun; ışık ve mutluluk saçan

  O

  Odil: O tatlı dil
  Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
  Olgaç: Olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili
  Omay: Beğenilen, sevilen
  Oskay: Neşeli, şen, sevinçli
  Oya: İğne, firkete, tığ, ya da mekikle yapılan, iprişimden önce dantel oya gibi güzel olan
  Oylum: Derinlik, bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, kıvrım, bukle

  Ö

  Ödül: Iyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen şey armağan
  Öğün: Güzelliğinle, herşeyinle, övün, kendini öv
  Öğünç: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, Övünme; kıvanç, övünç, sevinç
  Övgü: Övme, övmek için söylenen söz
  Övgül: Övgüye değer, övülmeye değer, övülesi
  Övül: Övülesin
  Övünç: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey, kıvanç, sevinç, övgünç,
  Öykü: Ayrıntılarıyla anlatılan olay; gerçek ya da tasarlanmış olayları Anlatan, romandan kısa düzyazı türü, hikaye
  Özde: Kişinin kendi içinde, özünde, canda olan
  Özden: Yürekten, içten, candan; gerçekten; temiz soylu; özsu
  Özen: Bir işi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme; istek heves
  Özge: Başka, başkası, el yabancı
  Özgen: Özü geniş, özgür, başkasının kölesi olmayan
  Özgü: Özellikle biriyle ya da bir şeyle ilgili, belli bir şey de ya da kimsede bulunan
  Özgül: Özellikle bir türle ilgili olan; özü kendisi gül gibi olan
  Özgün: Bir benzeri olmayan yalnız, kendisine özgü nitelikleri taşıyan
  Özgür: Hiçbir kimseye, hiçbirşeye bağlı olmayan, başıboş olan, köle olmayan
  Özlem: Kavuşma isteği, bir şeye karşı duyulan istek, göreceği gelme
  Özlen: Görme isteği uyandırır, kavuşma isteği ver, seni özlesinler
  Öznur: Öz ışık, özü ışık
  Özperi: Gerçek peri, gerçek güzel, özü peri gibi
  Özselen: Öz ses, öz bilgi, gerçek sel yatağı gerçek bolluk
  Özsu: Besleyici su, besisuyu, bitkilerin dokularında bulunan su

  P

  Papatya: Baharda çiçek açan, taç yaprakları beyaz, ortası sarı çiçekli bir kır bitkisi
  Parla: Parılda, pırıl pırıl aydınlık saç
  Parlar: Parıldar, pırıl pırıl eder, ışık saçar
  Pelin: Yapraklarında ve öteki bölümlerinde acı, ıtırlı bir madde bulunan, birçok türleri olan bir bitki
  Pelit: Meşe ağacı ve yemişi
  Petek: Arıların bal depo etmek için balmumundan yaptıkları düzgün altıgen biçiminde gözeler topluluğu
  Pınar: Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
  Pırıl: Parlak

  R

  Radife: Bir yıldızın yakınında bulunan bir başka yıldız
  Rana: Iyi, güzel, yumuşak, hoş
  Reyhan: Yaprakları güzel kokan bir süs bitkisi, fesleğen
  Rezzan: Ağırbaşlı
  Ruhsar: Yanak, yüz, güzel yüz

  S

  Sabah: Gündüzün ilk saatleri, öğleye kadar olan vakit
  Salkım: Çoğunlukla bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş; Baklagillerden bir ağaç ve bunu çiçeği; sarkan şey, hevenk
  Seçen: Seçme işini yapan, bir şeyi seçen
  Seçil: Güzelliğinle, varlığınla seçilesin
  Seçkin: Seçilerek en iyi diye ayrılmış olan; benzerleri içinde niteliklerinin üstünlüğüyle göze çarpan, üstün
  Seden: Gözü açık, uyanık
  Sel: Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşup önüne ne gelirse alıp götüren taşkın su
  Selay: Sel ayı, sellerin çok olduğu ilkyaz ayları
  Selen: Ses, gürültü, haber, bilgi, yakın yer, çevre, varlık, bolluk, duruş, tavır, sel yatağı
  Selin: Öğünç, sevinç
  Selvi: Kış yaz yaprağını dökmeyen, ince uzun bir ağaç, servi selbi
  Senem: Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı
  Seren: Gemi direği uzun ağaç, "sermek" eylemini yapan
  Serin: Ilık ile soğuk arası, az soğuk, serinlik veren
  Serpil: Geliş ve büyü, boylan, boy at; ince ince savrularak yağ
  Seval: Beğen al
  Sevgi: Insanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye iten duygu, sevme duygusu, tutkunluk, sevi
  Sevi: Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu
  Sevil: "Kendini sevdir" sevgiye yaraşır ol
  Sevilay: Sevilen Ay'sın
  Sevim: Güzellik, hoşluk, sevimlilik, hoşa gitme hali, şirinlik, alımlılık
  Sevinç: İstenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
  Sezen: Açık bir kanıt olmadığı halde olmuş ya da olcak bir şeyi kestiren, duyumsayan
  Sezgi: Aklın yardımı olmadan, gerçeğin doğrudan doğruya kavranması bir şeyi önceden bilme, duyumsama yeteneği, sezme yeteneği, seziş
  Sezgin: Sezgisi olan
  Sezin: Sezinleme işi, sezme
  Sıla: Kişinin doğup büyüdüğü ve gurbette iken özlediği yer
  Sibel: Henüz yere düşmemiş, havada uçuşan yağmur tanesi, buğday başağı
  Simge: Bir özelliği tümüyle kendinde toplayan örnek, bir şeyin göstergesi
  Sonay: Yılın son ayı
  Songül: (Doğan son çocuğa konur) güllerin sonuncusu
  Su: Rengi kokusu, tadı olmayan sıvı
  Suna: Bir sülün türü, bir tür sülün, yaban ördeği

  Ş

  Şanal: Ün kazan, ünlü bir kimse ol, ünlen
  Şenay: Neşeli Ay
  Şener: Şen kimse, şen kişi
  Şengül: Neşeli gül
  Şengün: Neşeli gün
  Şeniz: Hepimiz neşeliyiz, neşeli iz
  Şenkal: Neşeli ve şen kal
  Şenol: Neşeli, şen ol
  Şensoy: Neşeli soy, şen soy
  Şensu: Neşeli su, şen su
  Şölen: Eğlenmek ya da bir olayı kutlamak üzere, bir çok kimsenin biraraya gelip birlikte yedikleri yemek, yemekli eğlenceli toplantı

  T

  Tamay: Dolunay
  Tan: Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, sabah aydınlığı
  Tanay: Tan zamanı doğan Ay, çok güzel kimse
  Tansel: Sabah aydınlığının seli
  Tanseli: Sabah aydınlığının seli
  Tansu: Insana şaşkınlık veren, akıl yoluyla açıklanamayan doğaüstü olay, tansık, mucize
  Tanyel: Sabah aydınlığının yeli, sabahın çok erken saatlerinde esen yel
  Tanyeri: Güneş'in doğmak üzere olduğu sırada ufukta hafifçe kızaran aydınlık yer
  Tekgül: Biricik gül
  Tezcan: Sabırsız, atılgan
  Tolunay: Ay'ın en dolgun göründüğü zaman, ayın dördü, Ay'ın on dördü gibi, çok güzel, dolunay
  Tomris: (Türkçe "temür" "demir" sözcüğünden değiştiği sanılıyor) İskit Türklerinin Kafkasya'da oturan kolu olan Massagetlerin ünlü kraliçesinin adı
  Tomurcuk: Çiçek vercek olan gonca, bir bitkinin üzerinde bulunan, ilerde sap, çiçek ya da bir çok yaprak verecek olan küçük kabartı, domurcuk
  Toprak: Üzerinde tüm bitkilere ve öteki canlılılara yaşam ortamı sağlayan, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla organik cisimlerden oluşan madde, arazi, tarla, kara, ülke
  Tumay: Sessiz, durgun, dingin
  Tuna: Karaormanlar'dan doğup Karadeniz'e dökülen ve Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı
  Tutkun: Gönül vermiş, bağlanmış, çok sevmiş, tutulmuş
  Tülay: Tülden yapılmış ay
  Tümay: Bütünlenmiş Ay, dolunay
  Tüzün: Düzenlilik, düzgünlük, düzgün, iyi bir soydan gelen, soylu
  Tüzüner: Yumuşak huylu, düzenli kimse

  U

  Uçay: Uçtaki ay
  Uğur: Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik muştusu, kimi nesnelerde var olduğuna İnandığı iyilik kaynağı, iyilik
  Umay: (Farsça "hüma" hümay'ın Türkçeleşmiş biçimi) Hint Okyanusu adalarında bulunan, güvercin büyüklüğünde, zümrüt yeşili kanatları olan, kemikle beslenen, üzerinden geçtiği kimselere zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan, masal kuşu, devlet kuşu,
  Umut: Ummaktan doğan iç erinci, umulan şey
  Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşlar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
  Uysal: Yumuşak başlı, söz dinler, söz analar
  Uzay: Bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk

  Ü

  Üçgül: Üç küçük yapraktan oluşan, bileşik yapraklı, pembe, beyaz, kırmızı mor ve sarı renkte çiçekler açan bir ot
  Ülgen: Yüce, yüksek, ulu, büyük, sağlam, iyilik tanrısı
  Ülke: Bir devletin egemenliği altındaki toprakların topu
  Ülker: Boğa burcunda yer alan ve yedi yıldızdan oluşan takımyıldızı
  Ülkü: Insanı umut içinde yaşatan, ulaşılmaya çalışılan yüce dilek
  Ülküm: "Benim olan ülkü", "benim ülküm", "ulaşmak istediğim yüce dilek".
  Ürün: Doğadan elde edilen yararlı şey

  V

  Vahide: Bağışlayan
  Vedia: Korunmasi için bırakılan emanet
  Verda: Gül
  Vildan: Yeni doğmuş çocuklar

  Y

  Yağan: Gökten yere dökülen
  Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları
  Yakut: Kuzey Sibirya'da yaşayan bir Türk boyu; bu boydan olan kimse, parlak, kırmızı renkte çok değerli bir taş
  Yaprak: Bitkilerin, çeşitli biçimlerdeki düz ve yeşil kısımları
  Yaşam: Canlıda, doğumdan ölüme değin geçen süre
  Yeliz: Yelce, yel gibi, güzel aydınlık
  Yeşim: Yeşil renkte çok değerli bir taş
  Yıldız: Gökyüzünde geceleri görülen ışıklı gök cisimlerinin adı.
  Yonca: Hayvan yiyeceği olarak yetiştirilen, baklagillerden, güzel bir ot
  Yosun: Toprağın, kayaların, ağaçların üstünde yetişen, suların yüzünde ve dibinde bulunan çiçeksiz bir bitki
  Yudum: Bir içimlik sıvı, bir içişte yutulacak miktar
  Yüksel: Yukarı çık,ilerle

  Z

  Zeliş: Din kitaplarındaki Yusuf ile Züleyha öyküsünün kadın kahramanı
  Zeren: Kavrayışlı, anlayışlı zeki
  Zeynep: Güzel, süs, tombul
  Zühre: Çobanyıldızı, Çolpan
  Zuhal: Satürn gezegeninin adı.
  Zulal: Hafif, güzel, soğuk su.
  Zübeyde: Öz, asıl
  Zühre: Çoban yıldızı, venüs.
  Züleyha: Su perisi - Hz.Yusuf'un karısı
  Zümra: Akıllı, çabuk kavrayan kadın.
  Zümrüt: Cam parlaklığında, yeşil renkte, saydam bir süs taşı. 5. Si bellé

  Esila
  Elisa
  Almila


 6. Misafir Üye

  Kız=Hande,Burcu,Elçin ve İrem Erkek=Tolga,Berk,Barış ve sarp


 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Bu Sitede Ticari Faaliyet Yürütülmez