Hoşgeldiniz.

Tevfik Fikret Doksan Beşe Doğru Şiiri Bir devr-i şeamet, yine çiğnendi yeminler; Çiğnendi, yazık, milletin ümmid-i bülendi! Kanun diye topraklara sürtündü cebinler; Kanun diye, kanun

 1. Sponsorlu Bağlantılar


  Tevfik Fikret Doksan Beşe Doğru Şiiri

  Sponsorlu Bağlantılar
  Tevfik Fikret Doksan Beşe Doğru Şiiri

  Bir devr-i şeamet, yine çiğnendi yeminler;
  Çiğnendi, yazık, milletin ümmid-i bülendi!
  Kanun diye topraklara sürtündü cebinler;
  Kanun diye, kanun diye kanun tepelendi...

  Eyvah! Otuz üç yıl o zehir giryeleriyle,
  Hüsranları, buhranları, ehvali, melali,
  Amal-ü devahisi ve sulh-ü seferiyle
  Bir sel gibi akmış, mütevekkil, mütehali...
  Yazsın bunu tarih-i iber hatt-ı zeriyle!

  Ey bir dem-i rüya gibi geçmiş kara günler,
  Bir lahza edin seyr-i cahiminizi tekrar;
  Dönsün bize o derin nazra-i muğber...
  Heyhat! Otuz üç yıl, otuz üç yıl bütün ekdar
  Heyhat! Ne bir ders, ne bir fikr-i mukarrer
  Silmez fakat elvahını tarih-i muanit;
  Doksan beşi aç! Gölgesi bir tac-ı harisin
  Saklar mütelaşi, mütereddit, mütemerrit
  Evca-ı şebengizini bir yevm-i habisin.
  Hala o vesavis, o desayis, o mefasit.

  Hala o şebin zeyl-i temadisi bu ezlam;
  Hala o cehalet, o tecahül ve o techil;
  Hala vatan hissesi bir tude-i alam;
  Hala düşünen başlara hep latme-i tenkil,
  Hala sırıtan dişlere hep lokma-i inam!
  Hala tarafiyyet, hasabiyyet, nesebiyyet;
  Hala: ‘Bu senindir, bu benim!’ kısmeti cari;
  Hala gazap altında hakikatle hamiyyet...
  Hep dünkü terennüm, sayıdan, saygıdan ari;
  Son nağmesi yalnız: Yaşasın sevgili millet!

  Millet yaşamaz, hakka tahassürle solurken
  Sussun diye vicdanına yumruklar inerse;
  Millet yaşamaz, meclisi müstahkar olurken
  İğfal ile, tehdit ile titrer ve sinerse;
  Millet yaşamaz maşer-i millet boğulurken!

  Kanun diyoruz; nerde o mescud-i muhayyel?
  Düşman diyoruz nerde bu? Hariçte mi, biz mi?
  Hürriyetimiz var, diyoruz, şanlı, mübeccel;
  Düşman bize kanun mu? Ya hürriyetimiz mi?
  Bir hamlede biz bunları, kahrettik en evvel.

  Bir hamle-i mahnum-i tagallüple değiştik
  Hürriyeti şahsiyyete, kanunu gurura;
  Heyhat! Otuz üç yıl geri düştük ve mühlik
  Yoldan şu nedametli ve gafletli mürura
  Bişüphe o humma-yi cünun oldu muharrik,
  Ey millete bir sille olan darbe-i münker,
  Ey hürmeti kanunu tepen sadme-i bidad,
  Milliyeti, kanunu mukaddes tanıyan her
  Vicdan seni lanetle, mezelletle eder yad...

  Düşsün sana meyyal-i tahakküm eğilen ser
  Kopsun seni –bir hak diye- alkışlıyan eller
 2. Sponsorlu Bağlantılar

 

 
Powered by vBulletin® Version 4.2.2
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Bu Sitede Ticari Faaliyet Yürütülmez